Върни се горе

Близо 2,5 млн. лв. е изплатил фондът за скъпоструващи консултации и интервенции от учредяването си досега

През изтеклата 2006 г. Общественият съвет на Център „Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД) одобри за подпомагане и лечение в чужбина молбите на 28 семейства. Сред най-често срещаните заболявания на одобрените деца бяха заболявания на опорно-двигателния апарат (6 деца), очните заболявания (5 деца), урогенитални вродени малформации (3), кардиологични (1), уши-нос-гърло (1) и други заболявания (7 деца).

За децата бяха осигурени скъпоструващи консултации и лечение във водещи клиники в чужбина. Осем деца бяха изпратени на лечение в Австрия, пет деца - в Германия, четири - във Франция, и по едно в Израел, Белгия, Великобритания и Швейцария.

За две деца Общественият съвет гласува търсенето на донор от Световната донорска банка за осъществяването на костномозъчна операция у нас. Три деца повторно заминаха за продължаване на лечението в съответните клиники.

Средствата от дарения, постъпили по сметката на фонда през 2006 г., са 651 248 лв., а за целия период от учредяването му през 2005 г. досега - 1 763 682 лв.

За лечението на децата през 2006 г. са осигурени 860 838 лв., а от съществуването на фонда досега - общо 2 459 749 лв.

През 2006 г. ЦФЛД разполагаше и със субсидия от държавния бюджет в размер на 1,5 млн. лв.

Дарители през 2006 г. са над 2300 физически и юридически лица. Сред най-едрите спомоществователи е „Камеко” АД, предоставил средства за полза на здравето на българските деца в размер на 200 000 лв. Средства във фонда превеждат и заместник-министрите и главният секретар на МЗ от участието си в бордове на болници.

Финансиране от ЦФЛД спомогна за гостуването у нас през март 2006 г. на двама професори от Кьолнската клиника по детска кардиохирургия. Те проведоха консултации и съвместно с екип от български специалисти от Националната кардиологична болница извършиха операции на 3 деца и инвазивни кардиопроцедури на 4 деца. През май 2006 г. ЦФЛД финансира посещение на проф. Пеер от Израел, поканен по предложение на Офталмологичното дружество, който проведе няколко консултации на деца с онкоофталмологични заболявания.

Център «Фонд за лечение на деца» бе създаден през януари 2005 г. Той бе учреден, тъй като за някои заболявания в момента у нас няма условия за поставяне на точна диагноза и лечение, което налага съответните процедури да се извършват в лечебни заведения в чужбина. Фондът започна дейността си с първоначална държавна субсидия, като целта бе той да централизира благотворителността на българското общество, като даде ясни гаранции за прозрачност и целевото изразходване на дарените средства.

През март 2006 г. с приетите от Министерски съвет промени се увеличиха възможностите за подпомагане на по-голям брой деца. Сред най-важните промени са подпомагането от центъра на търсенето на донор в Световната донорска банка при онкохематологични заболявания и възможността фондът да се заплаща консултации и операции на чужди специалисти, като самото лечение на децата се извършва у нас.

Обществен съвет на фонда, в който участват изтъкнати лекари и общественици, ползващи се с авторитет сред гражданите, разглежда и одобрява молбите от родители на болни деца. Те трябва да са одобрени по отношение на медицинската целесъобразност за лечение в чужбина от Комисията за лечение в чужбина към МЗ и да е изказано ясно становище от тази необходимост от профилните комисии към нея.

Дарителската сметка на Център “Фонд за лечение на деца” е:

Българска народна банка – Централно управление

IBAN: BG63 BNBG 9661 3100 1289 01

BIC:BNBG BGSD

Код: 98 77 77

Сумите за дарения се превеждат от търговските банки в страната.
Сподели в: