Върни се горе

В рамките на програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” ще се изгради Национална система за епидемиологичен надзор на СПИН от второ поколение

Над 5 млн. лв. от държавния бюджет са осигурени за безплатни изследвания и лечение на СПИН от Министерството на здравеопазването през 2004 г. Отделно то тези средства за изпълнение на осемте основни компонента на Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» Глобалният фондд за борба със СПИН, туберкулоза и малария предостави на министерството 2,2 млн. долара.
   
През юни 2003 г. МЗ подписа споразумение с Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за реализирането на Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН». Програмата се осъществява от 1 януари 2004 г. Общата стойност на програмата е 6,9 млн. долара.

Главните цели на Програмата са да се запази ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в България, като се засили превенцията и контрола на ХИВ/СПИН сред най-уязвимите групи от обществото. Основни целеви групи са млади хора, ромска общност, интравенозни наркомани, проституиращи жени и мъже и хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Основният акцент в работата на институциите – правителствени и неправителствените организации, които реализират Програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» е да се осигурят възможности на обществото да се противопостави на заболяването на централно и регионално ниво.

Програмата включва 8 компонента, които се изпълняват в 19 общини. МЗ е сключило договори за работа по нея с 38 неправителствени организации, които работят с уязвимите групи.

В хода на изпълнение на програмата досега е осигурено съвременно медицинско оборуване и апаратура на стойност 277 680 долара. Оборудването е предоставено на Инфекциозна болница в София, Националната потвърдителна лаборатория по ХИВ, Националната имунологична лаборатория, Клиниката по Инфекциозни болести във Варна, вирусологичните лаборатории на 5 ХЕИ – в София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен. Закупено е и оборудване за обзавеждане на новите кабинети за безплатно и анонимно консултиране.

В момента се извършва предоставяне на лекарствени средства за лечение на опортюнистични инфекции при пациенти с ХИВ/СПИН на отделението по СПИН в Инфекциозна болница в София на обща стойност 60 000 долара.

Извършени са доставки на компютърно оборудване на стойност 164 595 долара. Компютърната техника е предоставена на неправителствени организации, болници, национални центрове и общини. Сключени са договори за доставка на 10 автомобила, 3 микробуса и 2 мобилни кабинета за Северна и Южна България.

За намаляване на рисковото поведение сред подрастващи и млади хора във и извън училище са създадени 13 общински екипа за развитие на общински и училищни политики за сексуално здраве в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен. Обучени са 159 млади хора за обучители на връстници, 133 учители за въвеждане на здравно образование в училище и 114 членове на общински екипи за прилагане на здравно образование извън училище.

За намаляване на рисковото поведение сред проституиращите жени и мъже са обучени 50 сътрудници за работа на терен, 10 психиатри и психолози и 10 експерти за мониторинг и консултиране на местни организации.

С цел осигуряване на достъп до терапия и психосоциална подкрепа на хората, живеещи с ХИВ/СПИН, във Варна и София са обучени 40 човека, живеещи с вируса, техни партньори и близки в умения за живот със заболяването и терапията. Към 30 юли чрез мрежите за здравна и психосоциална подкрепа са осъществени контакти с 572 ХИВ-серопозитивни, техни партньори и близки, на които са предоставени 622 консултации и 71 социални и юридически услуги.

По данни за изпълнението на програмата броят на хората, посетили за пръв път кабинетите за анонимно и безплатно консултиране на СПИН (КАБКИС) през тази година, е 4640. Общият брой на направилите изследване за СПИН в КАБКИС е 4393.

В рамките на програмата ще бъдат разкрити 4 нови кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) - в Пазарджик, Видин, Перник и Русе. Предстои да бъдат наети 6 консултанти, 6 лаборанти и 4 дерматовенеролози в новите КАБКИС. Така кабинетите в стрнаната ще станат 13.

За проследяване на тенденцията на развитие на ХИВ-инфекцията у нас до края на февруари 2005 г. ще се изгради Национална система за епидемиологичен надзор на ХИВ/СПИН от второ поколение. Централното й звено ще е към Националния център по заразни и паразитни болести и ще има регионални звена към ХЕИ-Бургас, Варна, Плевен, Пловдив и София.

Сподели в: