Върни се горе

В рамките на програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” ще се изградят три нови регионални звена за епидемиологичен надзор

Днес, 16 март, заместник-министърът на здравеопазването д-р Любомир Куманов официално предостави 10 леки автомобила и 3 микробуса на неправителствени организации и здравни институции за изпълнение на дейности в рамките на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

Транспортни средства са на обща стойност 141800 долара (без ДДС).

Ключовете от леките автомобили получиха представители на неправителствените организации, които работят по Компонент 6 на програмата – “Намаляване на рисковото сексуално поведение и инжекционни практики сред проституиращи жени и мъже”. Това са 9 неправителствени организации в 9 общини:

Бургас

Сдружение “Доза обич”

Варна

Фондация “ SOS – семейства в риск”

Пазарджик

Регионален Фонд “ИГА”

Пловдив

Фондация „Панацея 97”

Русе

Сдружение „ИМКА”

Сандански

Фондация „Перспективи”

София

Фондация „Здраве и социално развитие”

Стара Загора

Сдружение „Самаряни”

Хасково

Сдружение „Център Отворен свят”

Ключовете от микробусите бяха връчени на директорите на Националния център по опазване на общественото здраве проф. Д-р Любомир Иванов и на Националния център по заразни и паразитни болести чл.-кор. проф. д-р Богдан Петрунов. Микробусите са предназначени за нуждите на Компонент 2 -“ Изграждане и функциониране на Национална система за второ поколение епидемиологичен надзор ”, Компонент 8 - “ Осигуряване на достъп до терапия и социални грижи за хора, живеещи с ХИВ/СПИН ”, и Компонент 7 - “ Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора във и извън училище ”.

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” стартира своята дейност през юли 2003 г. Основната й цел е запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в България. Това е широкообхватна програма за разработване и изпълнение на ефективни интервенции, насочени към превенция на ХИВ/СПИН сред най-уязвимите по отношение на заболяването групи – интравенозни наркомани, ромска общност, проституиращи жени и мъже, млади хора и хора, живеещи с ХИВ/СПИН.

Реалното достигане до представителите на тези групи става възможно чрез планираните дейности по осемте компонента на Програмата, които се изпълняват от екипите на 33 неправителствени организации .

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е първата програма, която успя да привлече значителни финансови средства за изпълнението на широкомащабни превантивни дейности на територията на цялата страна, подчерта в изказването си при официалното връчване на новата техника заместник-министърът на здравеопазването д-р Любомир Куманов.

Изпълнението на една толкова всеобхватна програма стана възможно благодарение на обединените усилия на Министерството на здравеопазването, правителствени институции, целия екип на Програмата и на екипите на всички 33 неправителствени организации, които работят в 18 общини в страната, коментира д-р Куманов.

В рамките на Програмата до началото на месец март 2005 г. Министерство на здравеопазването е превело на всички неправителствени организации средства на обща стойност 676 870 долара. За осигуряване на ефективното осъществяване на дейностите от неправителствените организации до края на 2004 г. са доставени мебели, битова техника, компютърно оборудване и здравни продукти на обща стойност 221 150 долара.

Дейностите, изпълнявани по Компонент 6 “Намаляване на рисковото сексуално поведение и инжекционни практики сред проституиращи жени и мъже”, свързани с работата сред проституиращи на открито, са пример за добри практики в областта на превенцията на ХИВ/СПИН и полово предаваните болести в България. Това е трудно достъпна и уязвима група по отношение на ХИВ/СПИН, свързана с високорискови практики, които застрашават и други социални групи. Основният метод на работа на неправителствените организации, изпълняващи дейности по Компонент 6 (работа на терен), включва достигане до групи със затруднен достъп до здравни грижи и предоставяне на директни услуги на местата, където те работят или живеят.

Екипите за работа на терен, които изпълняват основните дейности по Компонент 6, са специално обучени да провеждат здравно-образователни сесии, да предоставят материали за безопасни инжекционни практики (игли, спринцовки и други материали за безопасно инжектиране) и безопасни сексуални практики, както и специфично адаптирани образователни материали, да пренасочват, а при нужда и да придружават до здравни и социални заведения и служби.

От стартирането на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” до момента на неправителствени организации, работещи по Компонент 6, са преведени 167 045 долара за осъществяването на дейностите по компонента. Общо 76 души са ангажирани в реализирането на дейности в рамките на Компонент 6.

За гарантиране ефективността на работата на екипите на терен и достигането на целевата група, по Програмата беше закупен по един лек автомобил за всяка организация. Тази дългоочаквана придобивка ще позволи на екипите да осъществяват работата си в условия на по-голяма сигурност и ефективност.

България все още е страна с ниско разпространение на ХИВ/СПИН, но се намира в регион с бързо нарастваща епидемия. Правителството на Република България ясно показа, че съществува политическа воля и готовност да се предприемат необходимите мерки за ограничаване на разпространението на СПИН, заяви д-р Куманов.

Ефективното изпълнение на Програмата се изразява в постигнатите резултати. През 2004 г. неправителствените организации, които изпълняват дейности по Програмата, са достигнали до над 2400 интравенозни наркомани, над 6300 представители на ромска общност и са осъществили над 13000 контакта с проституиращи. До момента са изградени местни к оординационни офиси по СПИН в 10 общини. Създадени са едно национално и пет регионални звена за епидемиологичен надзор в НЦЗПБ и РИОКОЗ София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен . В рамките на програмата са подкрепени 9 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН към РИОКОЗ, в които през 2004 г. са се изследвали над 3910 лица. Обучени са повече от 1200 лица, които предоставят услуги, свързани с работата с уязвими групи, въвеждане на здравно образование, предоставяне на психо-социална подкрепа на хора, живеещи с ХИВ/СПИН, и за провеждане на епидемиологическо проучване от втора генерация. По Програмата успешно работят 111 училища от 13 общини.

Министерството на здравеопазването е предоставило безплатни медикаменти за лечение на опортюнистични инфекции на хора , живеещи с ХИВ/СПИН и съвременна апаратура за диагностика на националните референтни лаборатории по вирусология и имунология. .

До началото на март 2005 г. по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” МЗ е доставило медикаменти, медицински консумативи, диагностикуми, медицинско оборудване и техника на обща стойност 820023 долара, обобщи д-р Куманов .

Към 15 март 2005 г. официално в МЗ са регистрирани общо 530 ХИВ-серопозитивни лица. От началото на 2005 г. са регистрирани 15 лица на възраст между 19 и 62 години, от които 13 мъже и 2 жени. Средната възраст на заразените жени е 29 г., а на заразените мъже – 30 г. Пет от лицата са се изследвали по желание, трима са открити като интравенозни наркомани, двама като кръводарители, а останалите - като контактни на ХИВ-серопозитивни лица.

През 2005 г. в рамките на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” ще бъде изграден Ресурсно-информационен център по проблемите на ХИВ/СПИН . Ще се създадат още 3 регионални звена за епидемиологичен надзор.

Предвижда се да бъде проведена втора фаза на биологично и поведенческо проучване сред целевите групи на Програмата.

В рамките на Компонент 3 на програмата е планирано разкриване на 5 нови кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване на СПИН . Ще бъде разработена политика за въвеждане на доброволното консултиране и изследване за ХИВ в АГ клиники, кожно-венерологични диспансери и отделения;

Предстои да се разшири обхватът на работата на терен сред интравенозни наркомани. Ще бъдат разкрити нови мобилни кабинети за достигане на целевата група с услуги на място.

По Компонент 5 на програмата ще бъдат изградени 8 здравно-социални центъра в ромски квартали. Ще се проведат здравно образователни сесии за развитие на социални умения сред кадри от ромска общност и неформални младежки лидери

Предстои да се открие крило за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН в инфекциозна клиника „Св. Марина”, Варна, каза д-р Куманов .

Ще бъде осигурена съвременна апаратура на националните референтни лаборатории и за дейността на кабинети за психо-социална подкрепа на хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Предвижда се и провеждане на кампании за превенция на ХИВ/СПИН сред младите хора.

До края на месец април Министерството на здравеопазването ще осигури и три специализирани автомобили за изпълнение на Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” , съобщи д-р Тонка Върлева, национален координатор на програмата. Специализираните автомобили ще бъдат използвани като мобилни кабинети, в които ще се извършват профилактични прегледи, консултиране и тестване на СПИН, сифилис, хепатит В и С на най-уязвимите групи на проституиращите, интравенозните наркомани и представителите на ромската общност.

Целта е да се предоставят нови модерни европейски практики, които да бъдат достъпни и да стигнат до уязвимите групи - там, където хората живеят и работят, подчерта д-р Върлева.

Сподели в: