Върни се горе

Европейска стратегия за превенция и контрол на незаразните болести ще бъде приета на 56-ата сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация. Тя започва в Копенхаген днес, понеделник, 11 септември, и ще продължи до 14 септември.

Делегацията на България се ръководи от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски. В нея са включени още заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков и директорът на Националния център по опазване на общественото здраве проф. Любомир Иванов.

В работата на сесията ще участват делегации от 52 страни-членки на Европейския регионален комитет на СЗО. Ще присъстват представители на Европейската комисия, ООН и свързаните с ООН организации (FAO, UNICEF, UNFPA и др.), от Съвета на Европа, Световната банка, неправителствени организации, наблюдатели от Канада и САЩ - членки на Европейската икономическа комисия.

Основни теми на 56-та сесия са предложената за приемане с резолюция Европейска стратегия за контрол на незаразните болести, както и въпросите по безопасността на здравето и на общата готовност на здравните системи на страните-членки за реакция при епидемии, кризи и бедствия.

Европейският регионален комитет на СЗО обръща сериозно внимание на инвестирането в превенция и подобряване контрола на незаразните болести. Това ще подобри качеството на живота и благосъстоянието на хората, което е от изключително значение за всяка страна. Близо 77% от заболяемостта и около 86% от смъртността в Европейския регион на СЗО се дължат на тази широка група болести, свързани с общи рискови фактори, както и с възможностите за интервенция.

Европейската стратегия за превенция и контрол на незаразните болести е насочена към предприемане на ефективни действия, като се отчитат съществуващите ангажименти и опита на страните. Българската делегация ще подкрепи резолюцията, с която ще бъде приет този европейски документ.

В Средносрочния стратегически план за 2008-2013 г. на СЗО са набелязани 16 стратегически цели, които трябва да се постигнат от страните-членки. Сред водещите приоритети е повишаване безопасността на здравето. Целта на обсъждания на сесията документ е да се очертаят потенциалните опасности за човешкото здраве и да се предложи подход, който да помогне на страните-членки да укрепят здравните си системи и да увеличат готовността си за адекватен отговор на заплахите.

На базата на проучване и анализиране на здравните кризи в Европейския регион 56-та сесия ще приеме стратегическа рамка за действие, насочена към повишаване на здравето и безопасността на паневропейско ниво. Ще се разработи и пътна карта за здравето и безопасността, която ще отчита възможностите за укрепване на здравните системи на страните-членки.

Сподели в: