Върни се горе

На 30.10.2008 г. в 11.00 ч. в залата на ІV- етаж на Министерството на здравеопазването ще бъдат обявени наградите в Националния конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн“

В регламентирания срок бяха получени общо 122 проекта, разпределени за всяка група както следва:
 • 5 – 8 клас: 90 проекта
 • 9 – 12 клас: 32 проекта
 
Най-много проекти са постъпили от Русе, Ловеч, Плевен, Стара Загора и Варна.

Предложенията са оценявани по следните критерии:
 • Оригиналност при идентифицирането на проблема
 • Ясни и конкретно формулирани цели, задачи и новаторски дейности
 • Брой на участниците в изготвянето на проекта
 • Брой обхванати лица, към които е насочен проекта
 • Ефективност на методите и дейностите, предвидени в проектното предложение
 • Дългосрочни ефекти на проекта

Сподели в: