Върни се горе

В сряда, 17 ноември, от 11.00 часа в залата на Министерството на здравеопазването ще се проведе редовната пресконференция на ведомството.

Темата на пресконференцията е:

Инвестиционна програма за реформа в здравния сектор, финансирана със средства по заем от Световната банка. Създаване на Револвиращ инвестиционен фонд.

В пресконференцията ще участват:

Г-н Славчо Богоев, министър на здравеопазването

Г-н Стоян Стоянов, директор на дирекция “Управление на финансовите ресурси” в МЗ

Д-р Михаела Михайлова, ръководител на Звеното за управление на проекта “Реформа в здравния сектор”.

Сподели в: