Върни се горе

В сряда, 30 юни, от 11.00 часа в залата на Министерството на здравеопазването ще се проведе редовната пресконференция.

На пресконференцията ще бъде представен първият

ДОКЛАД ЗА ЗДРАВЕТО НА НАЦИЯТА В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК.

(Анализ на провежданата реформа в здравеопазването)

В пресконференцията ще участват:

Г-Н СЛАВЧО БОГОЕВ, министър на здравеопазването

ПРОФ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ, директор на Националния център по обществено здраве

Сподели в: