Върни се горе

Бруцелозата е зоонозна инфекция, която се характеризира с вълнообразна температура, токсични явления, прояви от страна на различни органи и системи и тежко, продължително протичане. Тя остава важно заболяване сред хората в ендемичните райони, особено тези, в които инфекцията сред животните не е поставена под строг ветеринарен контрол като причинява значителни загуби за животновъдството и голям брой клинично изявени заболявания сред населението. Такива райони са страните от Средиземноморския басейн, Северна Африка, Латинска Америка, бившите Съветски републики и Австралия. Всяка година случаи на бруцелоза се регистрират и в съседните на Рeпублика България страни – Гърция, Турция и Република Македония.

В ерата на интернационалния туризъм бруцелозата стана и обичайно вносно заболяване в развитите страни. Република България не прави изключение в това отношение. Страната бе свободна от местни случаи на бруцелоза по хората до 2005 г., когато в резултат на пребиваване в Република Гърция с цел работа, български граждани бяха заразени с бруцелоза. Регистриране на нови заразени, пътували и работили в Гърция и по-рядко в други държави продължава и до настоящия момент.

Голямата продължителност на клинично изявеното заболяване и на реконвалесцентния период определя бруцелозата като значим икономически и медицински проблем за пациентите, поради загуба на трудоспособност за дълъг период от време. Навременното и адекватно антибиотично лечение намалява до голяма степен времето, в което пациентът е неспособен да упражнява нормалните си ежедневни активности.

Бруцелозата е заболяване главно по домашните животни – овце, кози, едър рогат добитък, свине и кучета, които са основният източник за инфектиране на хората. Най-заразителни са животните по време на аборт и мъртво раждане, което е и характерната клинична изява на болестта при тях. Бруцелите се отделят в огромни количества с плода, плацентата и околоплодните води, а също така и с млякото, урината и вагиналните секрети. От там те попадат във външната среда, където са значително издържливи.

Основните пътища на заразяване са:
• Алиментарен (хранителен) - след консумиране на непастьоризирани млечни продукти, главно сурово мляко, прясно сирене, масло, сладолед, не добре термично обработено месо;
• Директен контакт - през наранена кожа и здрава лигавица (често конюнктивата) при обслужване на заразени животни; 
• Дихателен - вдишване на прах, съдържащ бруцели, при работа с кожа, вълна, почва
• Предаване от човек на човек не се наблюдава, но е възможно инфектиране при преливане на кръв по време на инкубационния период на инфекцията.

Бруцелозата може да се разглежда като професионално заболяване при хора, заети с животновъдство, клане и обработка на животински продукти, ветеринарни лекари и лабораторни специалисти.

Основни клинични симптоми на бруцелозата:
Заболяването може да засегне всеки орган или система на тялото
. Проявява се с неспецифични симптоми. Започва остро 1 седмица до 2 месеца след заразяването с отпадналост, втрисане, главоболие, обилно изпотяване (особено нощем) , липса на апетит, като първоначално наподобява грип с температура 38-39 С о, силни мускулни и ставни  болки, много силна умора, като симптомите прогресират. Възможна е появата на т. нар. “ондулираща” температура, при която стойности от 38-39 С о се поддържат 2-3 седмици.
При прогресиране на болестта, особено при липса на адекватно лечение, се добавят очни разстройства, ставни оплаквания с болки, подуване и скованост, засягане на черен дроб и слезка, кожни обриви, голяма загуба на тегло.
Особено характерна за бруцелозата е склонността й към рецидиви и хронифициране. Картината наподобява често повтарящ се грип със симптоми като при острата фаза, като при всеки нов тласък се прибавят оплаквания от нови органи и системи.
При част от пациентите в тази фаза могат да липсват обективни симптоми на заболяването.
Усложнения от страна на опорно-двигателния апарат, дихателна, храносмилателна, пикочо-полова, сърдечно-съдова и нервна системи могат да настъпят в 10 - 15% от случаите, както в хода на острата, така и при хронична форма и дори да са първа изява на заболяването. Рядко е възможен и летален изход при засягане на жизнено важен орган – сърце, мозъчни обвивки, мозък.

Важно за българските граждани е да знаят, че при пътуване в страни, за които има данни, че бруцелозата е обичайно срещано заболяване, следва да спазват следните правила:
• Да избягват консумацията на храни, особено мляко и млечни произведения, с неустановен произход извън хотели и ресторанти.
• Всички хранителни продукти да бъдат термично добре обработени, а тези които се консумират сурови да бъдат много добре измити.
• Да избягват контакт с животни, най-вече кози, овце, крави, кучета
• При поява на някои от гореописаните симптоми на място или след завръщането им в България да потърсят незабавно медицинска помощ, като информират задължително за пребиваването си в чужбина, с какво са се занимавали там, какви храни са консумирали и имали ли са контакт с животни и какви.
• По преценка на медицинското лице може да се направи консултация със специалист по инфекциозни болести и да се вземе кръвно изследване.
• Първично серологично изследване за бруцелоза се прави в микробиологичните лаборатории на РИОКОЗ по местоживеене на лицето.
• Потвърдително изследване се прави в Националната Референтна лаборатория по Особено опасни бактериални инфекции, НЦЗПБ, София, бул. „Генерал Столетов” 44А.

Сподели в: