Върни се горе

Осигурени са достатъчно като количества и видове обезболяващи лекарства

Предстои финализиране на процедурата по сключване на договор за необходимото до края на годината количество интерферон и то ще бъде предоставено своевременно на диспансерите за онкологични заболявания в страната. По този начин напълно ще се нормализират доставките на този медикамент.

До момента Министерството на здравеопазването e разпределило цялото количество интерферон, с което е разполагало за периода до края на шестмесечието. То представлява 46% от необходимите за годината количества интерферон.

В същото време МЗ отчита, че до момента има неясноти за броя пациенти и лечебните схеми, по които те се лекуват. Има разминаване в данните, получени в МЗ по заявките и според отчетените лечебни планове на онкодиспансерите в страната. Ръководството на МЗ отново ще изиска от техните ръководства да подават тази информация персонално за всеки болен.

От другите необходими медикаменти за лечение на хронична левкемия има достатъчни количества. Така например, медикаментът хидреа, за недостига на който сигнализира ръководството на Столичния онкодиспансер, може да се компенсира с лекарството милеран. МЗ е сключило договор за неговата доставка и има големи възможни количества за предоставянето му. До преди 2 години медикаментът хидреа не е бил включен в Наредба 23 на МЗ и болните са били лекувани с милеран. Цената на хидреа е 122 лв. на опаковка, а на милеран - 46 лв. на опаковка (и двете опаковки са от 100 капсули). Столичният онкодиспансер не е заявил нито една опаковка от препарата милеран.

МЗ има сключени договор за доставка на достатъчно като наличност и видове и обезболяващи лекарства. Осигурени са 19 лекарствени форми на медикаменти от тази група.

В момента се извършва проверка по спазването на реда за отпускане на препарата таксол, който се изписва с протокол по решение на създадена със заповед на министъра на здравеопазването комисия. Ръководството на МЗ е изискало доклад от тази комисият, тъй като има разминаване в данните за броя болни, които го получават, и отпуснатите количества.

Сподели в: