Върни се горе

Представители на девет работодателски организации и компании заявиха, че подкрепят създаването на Център “Фонд за лечение на деца” като легитимна рамка, даваща възможност за набиране на дарителски средства за лечение на деца и прозрачното им разходване. Тази своя обща позиция те изразиха на състоялата се днес, 6 април, среща на Обществения съвет и ръководството на Център “Фонд за лечение на деца”.

В срещата взеха участие представители на национално представените организации на работодателите Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Българския съюз на частните предприемачи “Възраждане”, Асоциация на индустриалния капитал в България, на фирмите “Мобилтел”, “Нестле България”, “Булгаргаз”, “Овергаз” и “Актавис”.

На срещата, която бе по покана на Обществения съвет и ръководството на фонда, бяха обсъдени възможностите на бизнеса у нас да подкрепи фонда в привличането на повече дарителски средства за подпомагането на живота и здравето на българските деца. Тя е първата от поредицата прояви, чрез които Общественият съвет и ръководството на Център “Фонд за лечение на деца” ще запознаят представителите на бизнеса, на обществени организации с дейността на фонда, за постигането на пълна прозрачност на постъпленията от дарения в него и на разходите за лечение на децата.

Ние проведохме изключително открит и полезен разговор, обобщи на проведената след срещата пресконференция проф. Иван Черноземски, председател на Обществения съвет на Център “Фонд за лечение на деца”.

В проведения разговор представителите на бизнеса изразиха своята категорична подкрепа за високохуманната идея за създаването на държавно-обществен фонд, който да набира дарения за лечението на деца в чужбина. От името на работодателските съюзи те гарантираха, че ще информират своите браншови и регионални структури, както и фирмите-членки за набирането на дарения във фонда и за ползваните в тези случаи данъчни преференции по Закона за корпоративното подоходно облагане. Бизнессдруженията и фирмите обещаха, че ще направят всичко възможно, за да може в най-скоро време тяхната подкрепа за децата да се усети.

Според участниците в срещата фондът е легитимната механизъм да се канализират усилията на българския бизнес да даде своя принос за една толкова благородна кауза, каквато е осигуряването на необходимото лечение на българските деца в чужбина в случаите, когато то не е възможно да се извърши у нас. Те подчертаха, че от изключително значение за успеха на фонда е той да работи в условията на пълна прозрачност за парите на дарителите.

Представителите на Обществения съвет на фонда дадоха гаранции на бизнеса, че дарените от тях, а и от всички граждани пари отиват по предназначение. Условие за това е публичната отчетност на фонда за получените и разходваните средства, както и обективният избор на децата, които по медицински показания се нуждаят от консултации и лечение в чужбина.

Общественият съвет апелира да бъде популяризирана дейността на фонда и благотворителността като високохуманен акт и в това отношение разчита много на медиите.

До момента подадените молби в Център “Фонд за лечени на деца” са 42. Общественият съвет е разгледал 15 от тях и е отпуснал средства за лечение и консултации в чужбина на 10 деца, съобщи директорът на центъра д-р Николай Добрев.

Със средства, отпуснати от центъра, до средата на месец април за Израел ще заминат 2 деца със заболявания на кръвотворните органи с необходимост от костно-мозъчна трансплантация. Децата са на 10 и 12 години.

Към 4 април дарителите по сметката на центъра са 250, а общата сума на даренията е 527 090. 84 лв.

Дарителската сметка на Център “Фонд за лечение на деца” в Българска народна банка е:

Българска народна банка - Централно управление

Банков код: 6619661-1

Банкова сметка: 3000128907

БИН: 730201000-1

Сподели в: