Върни се горе

В понеделник, 16 октомври, от 14.00 часа Министерството на здравеопазването организира работна среща-дискусия по повод Световния ден на храните – 16 октомври. Тя ще се проведе в голямата аула на Националния център по опазване на общественото здраве. Тази година Световният ден е под мотото „Инвестиране в селското стопанство за осигуряване на храни”.

Дискусията се организира от Координационния съвет на Националния план за действие “Храни и хранене” 2005 – 2010 г. В нея ще участват представители на министерствата на здравеопазването, на земеделието и горите, на икономиката и енергетиката, на Националния център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ), на браншови организации на производители на храни и др. Ще бъдат обсъдени проблемите в областта на храните и храненето и възможностите за тяхното решаване.

Проведените през последните години у нас изследвания установяват редица неблагоприятни характеристики на храненето на българина. Преобладава високата консумация на мазнини, готварска сол, захар и сладкарски изделия, наред с традиционно ниска консумация на риба, сурови плодове и зеленчуци, недостатъчен прием на растителни влакнини и намаляване на количеството на пълнозърнестите и бобовите храни. Средният дневен прием на много от витамините (тиамин, рибофлавин, витамин С и фолиева киселина) и минералите (желязо, цинк, калций, магнезий) са под референтните стойности, особено при деца, бременни жени и стари хора.

Според данни на СЗО страната ни поддържа висока смъртност поради сърдечно-съдови заболявания и е на едно от първите места в света по смъртност от мозъчен инсулт. До голяма степен тези заболявания се дължат на храненето, по-точно на ниската консумация на плодове и зеленчуци, високия прием на мазнини, злоупотребата с готварска сол и др.

Заболяванията, свързани с небалансираното хранене, както и производството и предлагането на некачествени храни, замърсяването на хранителните продукти с биологични и химични агенти, са проблеми, които могат да се решават чрез прилагане на единна координирана държавна политика за пропагандиране принципите на здравословното хранене и производство и търговия с безопасни храни. Комплексният характер на тази политика изисква участието на много сектори от обществото - здравеопазване, образование, селско стопанство, икономика, финанси, хранително-вкусова промишленост, търговия, обществено хранене, на различни правителствени и неправителствени организации.

Като част от тази политика през август 2005 г. Министерският съвет прие Национален план за действие “Храни и хранене” 2005 – 2010. Основната му стратегическа цел е да се укрепва здравето на населението в страната чрез подобряване на храненето и намаляване на риска от заболявания, свързани с храните и храненето. Документът е съобразен със съвременните изисквания за здравословно хранене и безопасността на храните и с европейските директиви и препоръки.

Заложените в плана дейности са насочени към промяна на националния хранителен модел, която да ограничи риска от хранителни дефицити и хронични заболявания, свързани с храненето, както и риска от заболявания вследствие на замърсители и добавки в храните. Целта е да се подобри и осигуряването на здравословни и пълноценни храни, както и достъпът на цялото население до тях. Министерството на здравеопазването е изготвило националните препоръки за здравословно хранене на населението и предстои тяхното публикуване.

България е хармонизирала националното законодателството в областта на безопасността на храните в съответствие с европейското. Въвеждат се унифицирани процедури и методи за извършване на официалния контрол по неговото прилагане. Сред приоритетните задачи е и организирането на единна национална система за мониторинг на замърсителите и добавките в храните.

Сподели в: