Върни се горе

На заседанието си днес, 27 май, Министерският съвет прие решение, с което определи състава на Етичната комисия по трансплантация.

Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет се създава в съответствие със Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Тя се състои от 9 членове – лекари, юристи, психолог и теолог.

За председател на Етичната комисия правителството утвърди проф. Олег Хинков, заместник-министър на здравеопазването. Нейни членове са проф. Владимир Овчаров, ректор на медицинския университет в София, проф. Милан Миланов, национален консултант по спешна медицина, теологът проф. Тотю Коев и други.

Етичната комисия дава становища по деонтологични и етични въпроси в областта на трансплантацията и разрешава вземане на органи и тъкани от лица в случаите, регламентирани в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Съгласно чл. 26, ал. 2 от закона комисията разрешава по изключение жив донор да бъде лице, което съжителства на брачни начала без сключен граждански брак с реципиента в продължение на повече от две години и за което съжителство има безспорни доказателства, или лице, което е биологичен баща на реципиента и няма сключен брак с майката по време на раждането на детето и/или не е припознал детето.

Съставът на Етичната комисия се утвърждава за срок от 5 години.

Сподели в: