Върни се горе

Нов раздел в Тарифа № 10 описва таксите, събирани от Министерството на здравеопазването по Закона за признаване на професионални квалификации. С  промяната се определя размерът на таксите за признаване на квалификация, придобита специалност, както и за удостоверение за упражняване на медицинската професия в страните от ЕС.

Таксите бяха одобрени от Министерския съвет на заседанието му днес, 15 май.

Таксите за издаване на удостоверения за признаване на квалификация по регулирана медицинска професия и за признаване на специалност са 260 лв. Те се плащат от чужденци, които искат да работят в България по специалността си. Удостоверенията се издават от министъра на здравеопазването с цел упражняването на медицински професии  в България.

Стандартната услуга за издаването за срок от 30 дни на удостоверения за придобита или призната в България квалификация или специалност по медицина в системата на здравеопазването с цел упражняването им на територията на друга държава ще струва 60 лв. За бързата услуга за издаване на тези удостоверения със срок на издаване 5  дни ще се заплаща 120 лв.

Таксата за повторно издаване на този вид удостоверения в тримесечен срок от издаването на първоначалното ще бъде в половин размер. Издаването на заверен препис на удостоверение и на допълнителен екземпляр е 10 лв.

Сподели в: