Върни се горе

На заседанието си днес, 22 юли, Министерският съвет прие решение за промени в състава на Комисията по позитивния лекарствен списък.

Съгласно Наредбата за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България, Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването утвърждава състава на Комисията по позитивния лекарствен списък. Тя се състои от 12 члена и председател (общо 13 души).

Съставът на комисията бе утвърден с решение № 378 на Министерския съвет от 23 май 2003 г.

Промяната се налага поради изменения в служебното положение и длъжностните характеристики на членовете на комисията, както и за да се постигне по-висока ефективност в работата й.

От състава на комисията се освобождават 6 души – нейният председател и 5 члена. В новия състав на комисията влизат доц. Режина Джераси – председател, и членове - доц. Тодор Кантарджиев, магистър-фармацевт Емилиан Желев, доц. Дарвин Иванов, проф. Марта Балева, д-р Диана Николовска.

Доц. Режина Джераси работи в Клиниката по нефрология в Многопрофилна болница за активно лечение “Александровска”. Тя е заместник-председател на българската асоциация по диагностичен ултразвук. Председател е на местната Етична комисия в “Александровска” и заместник-председател на Асоциацията на етичните комисии в България.

Доц. Тодор Кантарджиев е национален консултант по микробиология. Член е на Американското и Европейското дружество по микробиология и заразни болести. Магистър-фармацевт Емилиан Желев е специалист в областта на лекарствената политика и регулация на лекарствоснабдяването и фармацевтичния пазар. Доц. Дарвин Иванов е ръководител на катедра “Химия” във Фармацевтичния факултет. Проф. Марта Балева е специалист по вътрешни болести и клинична имунология, член на Международната група за изучаване на антителата и други български и международни организации. Д-р Диана Николовска е специалист по вътрешни болести, гастроентерология и диетолог.

Сподели в: