Върни се горе

На заседанието си днес, 20 ноември, Министерският съвет прие постановление за предоставяне на допълнителни средства за 2003 г. в размер на 55 млн. лв. за уреждане на просрочени задължения на лечебните заведения.

50 млн. лв. от средствата се отпускат за разплащания на болниците за доставени електроенергия, топлоенергия, лекарства и медицински консумативи. За капиталови разходи за завършване на обекти, свързани с преструктурирането на болниците, са предназначени 5 млн. лв.

Възникналият дефицит във финансирането на здравната система е в резултат на oстаналите непогасени задължения на болниците от предходни години, по-късното подписване и влизане в сила на Националния рамков договор за 2003 г., недофинансирането от страна на НЗОК като обем на дейности и равнище на цените по клиничните пътеки, увеличението на заболеваемостта и на потока от болни в големите университетски, специализирани и многопрофилни болници, както и инфлационното увеличение на цените на лекарствата и енергийните ресурси.

Увеличеният обем на дейността в болниците при недостатъчно увеличаване на приходите от държавния бюджет и от НЗОК и обективното увеличение на разходите води до нарастване на задълженията. В резултат на забавените плащания от страна на болниците доставчиците на електроенергия, топлоенергия и медикаменти прибягват до прекъсване на захранването, спират доставките и блокират банковите сметки на лечебните заведения. По този начин се спира цялостната дейност на болниците.

Предстоящият отоплителен сезон и увеличеният поток на хоспитализирани болни ще доведе до ново нарастване на задълженията и задълбочаване на проблемите с доставчиците на лечебните заведения.

Сподели в: