Върни се горе

Приключи проверката, разпоредена от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, във връзка с медицинското обслужване на пациент от Центъра за спешна медицинска помощ – Хасково.

Комисията е констатирала, че около 3.20 - 3.30 ч. на 20 май е настъпил срив в информационната система на ЦСМП, Хасково, причинен от токов удар. Аварията е документирана в рапорт на дежурния медицински специалист, работещ в координационния център на ЦСМП. При извършената проверка е поискано писмено обяснение от служителя, според което в посочения час компютрите са изключили. Служителката е проверила телефонните линии, при което е установила, че при набиране на тел. 150 има сигнал „свободно” без да може да се осъществи връзка.

След многократни опити да бъде възстановена компютърната и телефонната система и да се премине към авариен режим на работа, които се оказали безрезултатни, в 6.00 ч. за аварията са уведомени дежурният лекар в Спешното приемно отделение и директорът на ЦСМП. В писмените си обяснения служителката заявява, че не е спяла по време на дежурството си.

При проверката е установено, че компютърната система е отказала поради повреда в UPS-устройството, което не е позволило включването на телефоните на авариен режим на работа.

За отстраняване на повредата е потърсена помощ от аварийна група на БТК и от компютърни специалисти от Хасково. Осъществен е контакт със специалисти от фирмата в София, която е обслужвала автоматизираната информационна система.

Към 7.30 ч. е възстановена едната линия на тел. 150, а около 10.00 ч. са възстановени останалите шест линии, без да може да се извършва запис на входящи и изходящи телефони и радиоповиквания в автоматизираната информационно-комуникационна система. По време на извършване на проверката в понеделник (22 май) тази система все още не е функционирала.

Относно обслужването на починалия пациент Мехмед Адем е установено, че на 20 май в 5.35 ч. в Спешното приемно отделение чрез телефонната централа на Многопрофилната болница за активно лечение, Хасково е постъпил сигнал, предаден от РДВР, Хасково, за човек в безпомощно състояние. Според „Фиш за спешна медицинска помощ” реанимационният екип на ЦСМП е изпратен на мястото на произшествието в 5,42 ч. Пациентът е докаран в Спешното приемно отделение в 6.00 ч. в тежко общо състояние със съмнение за мозъчен инсулт. Проведени са диагностично-терапевтични мероприятия за овладяване на високото кръвно налягане и изясняване на диагнозата, направени са консултации с невролог и анестезиолог. В 8.30 ч. пациентът е изпаднал в клинична смърт и е започната кардиопулмонална реанимация, която е продължила около 40 минути, но пациентът не е възстановил дишане и сърдечна дейност.

Като изказва съболезнования на семейството и близките на г-н Мехмед Адем, ръководството на Министерството на здравеопазването уверява, че предприема мерки за подобряване на спешната медицинска помощ в страната. МЗ финализира и ще представи цялостната си програма за нейното преструктуриране и оптимизиране на дейността.

Сподели в: