Върни се горе

НДСВ започва обществен дебат за модела на здравното осигуряване, за начина и формите на развитие на реформата в здравеопазването у нас. Основният акцент в предстоящата дискусия се слага върху пациента, върху потребителя на здравни услуги, който е център на здравната система.Това съобщи вицепремиерът Лидия Шулева след проведеното днес заседание на Политическия съвет на НДСВ, на което бе обсъден ходът на здравната реформа.

На заседанието е разгледан доклад на министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев за развитието на реформата в здравеопазването, както и експертен доклад, подготвен от работна група от народни представители и експерти. Взетите от политическото ръководство решения набелязват направленията за подобряване на качеството на здравните услуги у нас.

До 1 месец министърът на здравеопазването Славчо Богоев трябва да представи доклад за решаването на проблемите със спешната и неотложната помощ, както и конкретни мерки за преодоляване на недостатъците във функционирането на системата.Сред основните проблеми, създаващи напрежение в медицинското обслужване на хората, министър Богоев посочи съществуването на две системи – за неотложна помощ, осъществявана от общопрактикуващите лекари и която им се заплаща от НЗОК, и за спешна помощ, която се реализира чрез специализираните звена и се финансира от бюджета. Недобрата организация в доболничната помощ води до натоварване на центровете за спешна медицинска помощ и това е един от проблемите, чието решение ще се търси с бъдещия доклад.

До края на април ще се разработи нова здравна стратегия,реши още Политическият съвет на партията. Тя ще включва и национална лекарствена политика. Държавата ще продължи да отстоява интересите на пациентите в лекарствената политика и тази позиция ще залегне в бъдещия документ, подчерта вицепремиерът Лидия Шулева.

На министъра на здравеопазването г-н Богоев и на председателя на Комисията по здравеопазване в Народното събрание доц. Атанас Щерев е възложено да организират обществен дебат относно продължаването на здравната реформа. Целта на предстоящите дискусии е да се постигне обществен консенсус по развитието на модела на здравеопазване у нас.

Дебатът ще се проведе с активното участие на пациентите, на представители на техни организация и други неправителствени сдружения. Искаме да чуем истинския глас на потребителите на медицинските услуги, подчерта г-жа Лидия Шулева. Дебатът ще включи и представители на съсловните съюзи, експерти от различни организации и институции.

За да се усъвършенства здравната система, ще се търси балансът между организацията и финансирането на здравни услуги с акцент върху потребителите на тези услуги. Тема в предстоящите дискусии ще са възможностите и средствата за разширяване на достъпа на хората до медицинско обслужване. Именно при управлението на правителството на НДСВ отпадна районирането на лечебните заведения и бе въведено правото на свободен избор на болница, но тази възможност трябва да се разширява. Ще се обсъдят възможностите пациентите да получават повече и по-качествени услуги. Ще се търси решение и на изключително големия проблем за обществото в момента – съществуването на нерегламентираните плащания за лечение. Ще се постави въпросът за финансовите средства в системата на здравеопазването, за размера на здравната вноска и нейната събираемост. Обществото трябва да дискутира и проблема с неосигурените български граждани и получаването от тях на здравни услуги, заплатени от здравните вноски на редовните платци.

Стабилизацията на здравната система беше и остава най-важната задача, най-важната политическа цел на правителството на НДСВ,посочи министър Славчо Богоев. Постигнатата стабилизация на системата е реалният резултат от провежданата досега политика, отчете той. Една от предпоставките за това бе въведеният от МЗ нов механизъм за финансиране на болничната помощ. Заплащането за реално извършена дейност по методиката на МЗ е по-справедлив начин за разпределяне на обществените средства и доведе до реално оптимизиране на болничния сектор, отчете министър Богоев. Чрез методиката се подготвя и въвеждането в здравната система на много по-модерния начин на финансиране на болничната дейност чрез диагностично-свързаните групи, заяви министърът.

Той посочи и че по време на управлението на НДСВ обществените средства, отделяни за здравеопазване, са нараснали с близо половин милиард лева. В болниците са инвестирани 160 млн. лв., което е един сериозен ресурс, насочен към модернизиране на системата в интерес на пациентите.

Политиката на НДСВ ще продължи да е концентрирана върху запазването стабилността на здравната система и обогатяването й с нови форми. Като ключови моменти в нея Политическият съвет на НДСВ посочи подобряването на болничната помощ, превенцията и профилактиката на най-често срещаните заболявания. Основна цел на правителството е развитието и обогатяването на здравеопазването с най-добрите европейски практики.

Сподели в: