Върни се горе

Подобряване на достъпността на населението до спешна медицинска помощ е една от целите в политиката на Министерството на здравеопазването, която ще бъде реализирана чрез новия филиал в Гълъбово на Центъра за спешна медицинска помощ, Стара Загора. Това каза министърът на здравеопазването Славчо Богоев, който на 29 март 2004 г. откри новата структура в националната система за спешна медицинска помощ.

На тържеството в Гълъбово присъстваха областният управител на област Стара Загора г-жа Мария Нейкова, доц. Атанас Щерев, председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, г-жа Емилия Масларова, народен представител, депутати от района, представители на местната изпълнителна власт, на ръководството на комплекс “Марица-изток”, гости и жители на града и общината.

Филиалът за спешна медицинска помощ в Гълъбово се разкрива от 1 април, по решение на ръководството на МЗ от 16 февруари. С решение от тази дата се създават филиали и в градовете Ракитово и Любимец. Новите звена са част от проекта за оптимизиране на спешната медицинска помощ, който МЗ стартира.

Досега в Гълъбово е нямало звено за спешна помощ и хората, нуждаещи се от нея, са били поемани от общинската болница. По Национална здравна карта всички повиквания от жители на община Гълъбово е трябвало да бъдат поемани от Филиала за спешна медицинска помощ в съседния град Раднево, но на практика той не е обслужвал населението на Гълъбово.

С работата на новооткрития филиал в Гълъбово ще се подобри медицинското обслужване на населението от общината и комплекса “Марица-изток”. По-добре ще се покриват териториите на двете съседни общини с оглед и експлоатацията на комплекса “Марица-изток”, като по-пълноценно ще се използват възможностите за хоспитализация на спешните пациенти в двете общински болници в Раднево и Гълъбово. Ще се гарантира достъпност и качество на спешната помощ за хората от региона. Така министърът на здравеопазването Славчо Богоев обобщи очаквания положителен ефект за системата на здравеопазване от разкриването на новия филиал на състоялата се след тържеството пресконференция. Има място и за двата филиала - в Раднево и Гълъбово, няма да останат хора от досегашните екипи от Раднево без работа, каза той.

Спешната помощ у нас е ангажимент на държавата, тя ще продължи да бъде централизирано финансирана чрез бюджета и е гарантира за всеки пациент независимо от здравноосигурителния му статус.

Министерството на здравеопазването извърши проверка в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора във връзка със сигнали и оплаквания от работещите в него, отговори министър Богоев на журналистически въпрос. Проверката е извършена по 12 повдигнати от служителите в ЦСМП въпроси, свързани с трудовите им договори, длъжностни характеристики, зачестили наказания и уволнения, упражняване на психически тормоз, проверка за употреба на алкохол и други. При проверката не са констатирани административни нарушения от страна на директора на ЦСМП д-р Попов, той е действал законосъобразно и целесъобразно и ние го подкрепяме, категорично заяви министър Богоев.

На пресконференцията министър Славчо Богоев изрази своята позиция и по отношение на забавянето на Националния рамков договор за 2004 г.Бюджетът на НЗОК за тази година е почти 1 млрд. лв., предстои да се увеличава в следващите години, посочи г-н Богоев. Затова е изключително важно НРД да се подписва навреме, тъй като всяка закъснение означава, че предвидените в него дейности не се изпълняват, а по този начин предвидените услуги и средства не стигат до пациентите и лекарите, от което страдат и двете страни, каза министърът. Той заяви, че е обезпокоен от забавянето на НРД 2004 и според него ръководството на БЛС не подхожда достатъчно сериозно към този проблем. Министър Богоев съобщи, че е готов да предложи компесаторен механизъм, чрез който в бъдеще да се предотврати създаването на такава ситуация. Той каза, че ще предложи промени в Закона за здравното осигуряване, чрез които в случай на неподписване на НРД между двете страни в определен срок, например до края на януари, да има възможност за арбитраж и служебно подписване на договора.

В следващите три години основният резерв за подобряване на работата на болниците и финансирането на системата е във вътрешното преструктуриране на лечебните заведения, посочи министър Богоев. Той отново посочи пред журналистите, че не очаква фалити на болници при новия механизъм на финансиране, но трябва да се знае, че приходите на болниците ще зависят от дейността им, от реалните резултати от работата им.

Сподели в: