Върни се горе

Основните икономически показатели показват подобряване в дейността на “МБАЛ – Александровска” ЕАД, а това е доказателство за добри управленски решения на съвета на директорите и правилната посока, в която е работило цялото ръководство на болницата. Това заяви министърът на здравеопазването Славчо Богоев в отговор на актуален въпрос на депутата д-р Димитър Игнатов по време на парламентарния контрол днес, 12 септември, тъй като в качеството си на заместник-министър от 28 ноември 2001 г. до 16 юли 2003 г. г-н Богоев бе председател на Съвета на директорите на “Многопрофилна болница за активно лечение - Александровска” ЕАД, София. Това е една от най-големите университетски болници, а по отношение на брой клиники и уставен капитал – най-голямата в страната.

Анализът на достигнатите стойности на основните икономически и медицинско-статистически показатели и специфични натурални показатели през първото полугодие на 2003 г. показва тенденция към по-добро управление.Основните резултати са:

- Делът на собствените приходи от всички източници в общите приходи на болницата в цифрово изражение нараства от 1,8 млн. лв. през 2001 г. на 4,34 млн. лв. през 2002 г., като се очаква до края на 2003 г. тези приходи да достигнат 6,5 млн. лв.

- Реализираните приходи от НЗОК през 2002 г. достигнаха 2,45 млн. лв, а за първото шестмесечие на 2003 г. са нарастнали спрямо съответния период на предходната година със 107%.

- През 2002 г. са преминали 24 254 болни – това е увеличение с 4% спрямо 2001 г. Увеличението на този показател за първото шестмесечие на 2003 г. спрямо същия период на 2002 г. е 5%.

- Средният престой на преминал болен е съкратен на 11 дни, като за същия период на 2002 г. е бил 12 дни, а за 2001 г. – 13 дни.

- Оборотът на болничните легла през 2003 г. в сравнение със същия период на 2002 г. е увеличен с 3%, а общата използваемост на болничните легла с около 4%.

- В същото време разходите с най-голям относителен дял - за медикаменти и консумативи, са намалени от 9,1 млн. лв. през 2001 г. на 8,3 млн. лв. през 2002 г., което е показател за по-добро управление.

- Средната работна заплата на 1 лице е увеличена от 257 лв. през 2000 г. на 315 лв. през 2002 г.,а през 2003 г. се очаква да достигне 335 лв.

- Счетоводната загуба от цялостната дейност на болницата е намалена от 8,525 млн. лв през 2001 г. на 4,406 млн. лв. през 2002 г., с тенденция към намаление наполовина до края на 2003 г.

В други бордове на болници министър Богоев не е участвал.

Сподели в: