Върни се горе

България и Германия ще разширят областите, в които си сътрудничат в сферата на здравеопазването. Основните приоритети и проекти, чрез които може да се реализира това сътрудничество, бяха сред основните теми, обсъдени по време на провелата се днес, 15 юли, среща на министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев и ръководството на Министерството на здравеопазването с гостуващата у нас делегация на Комисията по здравеопазване и социална сигурност към германския Бундестаг.

“Ние с интерес наблюдаваме развитието на немската здравноосигурителна система и в провежданата у нас реформа на системата на здравеопазване черпим от вашия опит”, заяви по време на разговора министър Славчо Богоев. “България е пред вратите на Европа и присъединявайки се към Европейския съюз всяка страна трябва да реши по кой път в здравеопазването да поеме, като решаващо е гражданите да имат свободен достъп до здравните услуги и да им бъдат предоставяни необходимите медицински грижи”, посочи г-н Клаус Киршнер, председател на Комисията по здравеопазване и социална сигурност в германския Бундестаг и ръководител на делегацията.

По време на разговора бе обсъдено досегашното сътрудничество в областта на здравеопазването между двете страни и насоките за бъдещото му развитие. В момента действа Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването между България и Германия за периода 2002 – 2005 г. Основните области, в които се развива двустранното сътрудничество съгласно приетата с документа програма, са реформата на структурите на здравеопазването, лекарствената политика, сърдечно-съдовите заболявания, туберкулозата, онкологията, трансплантационната медицина. Планиран е и взаимен обмен на специалисти от областта на здравеопазването в рамките на 20 седмици годишно.

Предстои провеждането на среща между експерти от МЗ и Федералното министерство на здравеопазването и социалното осигуряване за обсъждане на проект за програма за сътрудничество за нов тригодишен период – 2005–2008 г. На срещата на министър Богоев с депутатите от Бундестага бяха изложени основните предложения на българската страна за развитие на сътрудничеството в следващите три години. Те са в областта на трансплантационната медицина, лекарствената политика, обмяна на опит при прилагане на системата на диагностично-свързаните групи за финансиране на болничната помощ, борбата с наркотиците и превенцията на зависимости, законодателното регулиране на здравното осигуряване.

МЗ предлага съвместно да се осъществят проекти в областта на онкологичната епидемиология (с участието на специалисти от Националната специализирана болница за активно лечение по онкология и Германския изследователски онкологичен център в Хайделберг), съвместно научно изследване в областта на значението на храненето в профилактиката и лечението на рака (съвместно от Националния център по медицинска екология и хранене и Институтът за биохимия и хранене към Университета Хоенхейм, Щутгарт). За МЗ особено важно е бъдещо сътрудничество в областта на лечение на туберкулозата и особено на полилекарствената резистентна туберкулоза, като част от изпълнението на Националната програма за профилактика и лечение на туберкулозата. Проекти в тази насока могат да се реализират съвместно с Института “Робърт Кох”. По време на срещата представителите на Бундестага се ангажираха да съдействат за установяването на ползотворни контакти и развитие на съвместна дейност с този водещ изследователски център.

Сподели в: