Върни се горе

В четвъртък, 7 септември, заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков, главният държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев и началникът на отдел „Надзор на заразните болести” в МЗ д-р Ангел Кунчев ще бъдат в Пловдив във връзка с подготовката на имунизационната кампания срещу хепатит А.

Съвместно с експерти на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве те ще посетят квартал „Столипиново” и ще се срещнат с представители на ръководството на Община Пловдив и на район „Източен”, на неправителствените ромски организации, на БЛС, общопрактикуващите лекари, БЧК.

В разговорите ще бъде обсъдена ситуацията в Столипиново и Шекер махала и предприеманите мерки и действия за ограничаване на епидемичния взрив. Особено внимание ще бъде обърнато на създаваната организация и подготовка за провеждане на имунизационна кампания срещу хепатит А, която да обхване около 12 500 деца от 2 до 18-годишна възраст.

В 14.00 часа екипът на МЗ ще даде пресконференция.

Към 4 септември регистрираните случаи на вирусен хепатит тип А в Столипиново са 412, а в Шекер махала – 65.

Продължават активните действия на органите на здравния контрол, местната власт и неправителствените организации за ограничаване на епидемията от хепатит А в двата ромски квартала в Пловдив. Ежедневно се съобщават адресите на пациентите, хоспитализирани в Инфекциозна клиника с вирусен хепатит, и се извършва крайна и текуща дезинфекция.

Инспектори на РИОКОЗ продължават проверките в Столипиново по хигиенното състояние на хранителните обекти и спазването на санитарно-хигиенните изисквания. Спазва се предписанието на РИОКОЗ от 4 август за сметосъбирането и сметоизвозването и не са констатирани новообразувани сметища. Битовите отпадъци се извозват ежедневно. Извършва се дезинфекция на съдовете за смет. Екопатрули следят постоянно за недобросъвестно изхвърляне на битови отпадъци.

Сподели в: