Върни се горе

От понеделник, 21 февруари, до 26 февруари в курортен комплекс „Албена” ще се проведе обучение на педагогически съветници и медицински специалисти за работа с млади хора в сферата на сексуалното и репродуктивно здраве и превенцията на ХИВ/СПИН.

Обучението е организирано в рамките на Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - „Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора във и извън училище”.

Педагогическите съветници и медицински специалисти от пилотни училища в градовете Бургас, Варна, Добрич, Русе и Шумен ще бъдат обучавани да планират и оказват консултативни услуги на младите хора в областта на сексуалното и репродуктивно здраве - превенция на рисково поведение, нежелана бременност, ХИВ/СПИН и други полово предавани инфекции. Обучението ще се ръководи от обучители от Българска асоциация по приложна психология и Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве.

Това е третото обучение на педагогически съветници и медицински специалисти за периода ноември 2004 г. – февруари 2005 г. Целта е да се въведе подходът „Служби и услуги, подходящи за младите хора” в работата на педагогическите съветници и медицински специалисти в 111 пилотни училища в тринадесет пилотни общини в страната - в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Русе, Стара Загора, София и Шумен.

До момента Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е осигурила 81 423 долара на неправителствени организации за осъществяване на дейностите по Компонент 7. Те включват създаване на център за здравно образование, разработване на програми за здравно обучение на ученици и здравно образование на учители, студенти и специализанти, разработване на информационни и образователни материали за учители и младежи.

Сподели в: