Върни се горе

На проведеното си днес, 11 февруари, заседание Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването прие решение министърът на здравеопазването да предложи на министъра на финансите и на министъра на труда и социалната политика промени в Инструкцията за образуване на средствата за работна заплати в търговските дружества с над 50% държавно или общинско участие през 2004 година.

Предложението е в инструкцията да се заложи принципът, че “лечебни заведения за болнична помощ образуват средствата за работна заплата през 2004 г. тримесечно, като начислените средства за работна заплата от предходното тримесечие се увеличават с 0,8 на сто на всеки процент от общото увеличение на приходите по договори за субсидии, сключени с МЗ, с НЗОК за изпълнени клинични пътеки, за извършени дейности и изследвания от високоспециализираната и специализирана извънболнична помощ, както и приходите от други медицински услуги. В така определените средства за работна заплата се включват не по-малко от 40 на сто от размера на приходите, реализирани по договори с НЗОК за изпълнени клинични пътеки, за извършени дейности и изследвания от високоспециализираната и специализираната извънболнична помощ и приходите от други медицински услуги. В съответния процент са включени средствата за работна заплата и социални и здравни осигуровки”.

По този начин се въвежда общ режим за увеличаване на работните заплати от всички източници, като се конкретизира, че в тези работни заплати са включват не по-малко от 40% от приходите от НЗОК. Този принцип позволява болниците да увеличават работните заплати, независимо, че имат дългове.

Предлага се да отпадне предвиденото в предишния проект на инструкцията ограничение лечебните заведения за болнична помощ да не могат да увеличават средствата за работни заплати от приходите от платени медицински услуги.

Сподели в: