Върни се горе

В сряда, 23 април, в Министерството на здравеопазването ще се проведе поредното заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването. Участниците в него ще обсъдят актуализираната програма на Правителството на Европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност 2008-2009 година и плана за изпълнението й в частта за здравеопазване.

В заседанието ще вземат участие членове на Отрасловия съвет - заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев, председател на съвета, и представители на представителните синдикални и работодателски организации.

Поканени за участие са и ръководствата на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, Националната здравноосигурителна каса и Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване.

Актуализираната програма на правителството бе обсъдена на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество през миналата седмица, като бе взето решение обсъжданията по отделните области да продължат на ниво отраслови съвети към ресорните министерства.

Сподели в: