Върни се горе

Днес, 24 март, в Министерството на здравеопазването се проведе поредното заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването.
В него участваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев, председател на Отрасловия съвет, представители на национално представителните синдикални и работодателски организации в здравеопазването.

На заседанието бяха обсъдени предложенията на синдикалните организации за размера на началните основни месечни заплати за различните групи специалисти в сферата на здравеопазването. Представена бе и позицията на Министерството на здравеопазването относно заплащането в отрасъла. В отговор на поетия ангажимент МЗ предостави на социалните партньори направените финансови разчети за размера на началните заплати в бюджетните структури и лечебните заведения – търговски дружества.

На заседанието бе посочено, че Министерството на здравеопазването увеличи с 20%, считано от 1 януари 2008 г., работните заплати на професионалистите по здравни грижи в лечебните заведения на бюджетно финансиране от МЗ. За това увеличение МЗ предвиди в рамките на бюджет 2008 г. близо 6,2 млн. лв.

Следващото заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество бе насрочено за 26 март, сряда, в 10 часа. На него ще бъдат обсъдени конкретните предложения на МЗ, синдикатите и работодателите.

Сподели в: