Върни се горе

Раздържавяването на собствеността е един от инструментите за реализиране на структурната реформа в здравеопазването.

С промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които правителството утвърди на заседанието си днес, 20 декември, се отменя забраната за приватизация на лечебни заведения.

Раздържавяването на собствеността на лечебните заведения е един от инструментите за реализиране на структурната реформа в здравеопазването. Този процес ще доведе до привличането на частни инвестиции в системата, ще създаде условия и възможности за повишаване на качеството на медицинското обслужване.

Поради специфичния характер на осъществяваната от лечебните заведения дейност (диагностика, лечение, рехабилитация) и засилената им социална функция проектозаконът предвижда запазване на предмета на дейност на приватизираните лечебни заведения за срок от 15 години.

Позицията на Министерството на здравеопазването е, че приватизацията на лечебните заведения трябва да се осъществява в съответствие с потребностите на населението от здравна помощ. Поради това одобрението т правителството промени в закона регламентират методът на раздържавяване да се определя след съгласуване с министъра на здравеопазването.

Проектозаконът въвежда и възможността лечебните заведения за продават дълготрайни материални активи, които не се използват за лечебна дейност. 

С утвърдените допълнения в закона се актуализира списъкът на лечебните заведения, забранени за приватизация. Това са общо 69 университетски, областни и специализирани болници и диспансери.

Сподели в: