Върни се горе

   От 24 до 26 юни т.г., в хотел “Принсес” - София ще се проведе съвещание на Световната здравна организация по епидемиологичен надзор на маларията. Представители на СЗО и на 20 страни от Централна и Източна Европа – заместник-министри на здравеопазването и експерти, ще обсъждат маларийната ситуация и опита си в борбата с маларията. Целта е да се изработи обща стратегия за епидемиологичен надзор и контрол на маларията за недопускане възстановяването и разпространението й.

   През последните години се наблюдава влошаване на маларийната обстановка в Европейския регион в резултат на усилващия се трансграничен миграционен процес, на глобалното затопляне на планетата, както и на политическите и икономически промени в страните от Централна и Източна Европа. Всичко това води до значително повишаване на епидемиологичен риск от възстановяване на маларията на териториите, освободени от това заболяване през 60-те и 70-те години, както вече се случи в десет страни от региона.

   България е избрана от СЗО за домакин на съвещанието по епидемиологичния надзор на маларията, което ще започне в 9.30 часа на 24 юни в София.

Сподели в: