Върни се горе

Целта е да се запознае местната общественост със сериозността на проблемите на ХИВ/СПИН/ППБ и необходимостта от активна, системна, координирана и целенасочена работа по превенцията и конрола на ХИВ/СПИН и ППБ в общината. Ще се дискутират и определят целите, задачите и функциите на сформирания Местен обществен комитет по СПИН и ще стартира процесът на местно стратегическо планиране, който ще бъде финансово и логистично подпомогнат до края на 2003 г. от Министерство на здравеопазването и Програмата за развитие към ООН.

Провеждането на кръглите маси по «Местно стратегическо планиране за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и ППБ» е във връзка с изпълнение на «Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и ППБ 2001-2007 г.» Те се спонсорират от Глобалната програма за борба със СПИН и се организират в изпълнение на съвместен проект на Министерство на здравеопазването и Програмата за развитие към ООН. Сред участниците са представители на Местния обществен комитет по СПИН, общината, Хигиенно-епидемиологичната инспекция, Районния център по здравеопазване, Кожно-венерологичния диспансер, Регионалната инспекция по образование, РДВР към МВР, училища, неправителствени организации, средствата за масово осведомяване и други.

Сподели в: