Върни се горе

От 1 ноември тази година в сила влизат промени в Методиката за реда за субсидиране на болниците, съобщи на пресконференция днес, 20 октомври, министърът на здравеопазването Славчо Богоев.

Промените са предприети след като бе направен обстоен анализ и оценка на прилагането и резултатите от действащата от началото на тази година методика за финансиране на лечебните заведения, каза министърът. Сега тя се прецизира и усъвършенства, което ще подобри работата на болниците.

С одобрените промени се диференцират диагнозите в два класа заболявания, по които министерството заплаща за извършената дейност от лечебните заведения. Това са VІ-та група - “Болести на нервната система и сетивните органи”, и ХVІІ-та - “Травми и отравяния”. Шеста група се разделя на три подкласа – болести на нервната система, очни заболявания и ушни заболявания. В група “Травми и отравяния” се обособяват осем подгрупи. Промените в нея се въвеждат поради недофинансирането на някои от случаите и свръхфинансирането на други диагнози при определената единна стойност за групата. От 1 ноември МЗ ще заплаща различна стойност за случаи на счупвания на таз и на ръка, например.

Промените позволяват по-коректно и прецизно да се отчитат заболяванията и по-адекватно, в зависимост от тежестта, те да бъдат заплащани. Разширяването на класовете болести е стъпка към адаптирането на системата към изискванията на Международната класификация на болестите – Х ревизия, която влиза в сила от 1 януари 2005 г. Този подход позволява и по-нататъшната подготовка за въвеждане на диагностично-свързаните групи към 2006 г.

С промените се увеличава броят на класовете болести, за които МЗ се заплаща – от 17 на 27. Тенденцията е през 2005 г. този брой да се удвои, съобщи министър Богоев.

С промени в методиката от 1 ноември Министерството на здравеопазването въвежда и защитен механизъм в случаите на свръххоспитализация без доказана медицинска необходимост. Корекционният механизъм се прилага, ако болницата отчете 20% увеличение на преминалите болни, без да може да докаже тази свръххоспитализация след извършена проверка от МЗ. В тези случаи заплащането на болницата ще се намалява с 5% от стойността на съответната група диагнози. Според анализа на МЗ става дума за около 1% от лечебните заведения. Мярката ще даде възможност на директорите да установяват по-строг контрол в лечебните заведения.

Методиката за финансиране на болниците от МЗ дава възможност да се изгради и защитен механизъм за лечението на здравно неосигурените граждани в болниците, заяви министър Славчо Богоев. При заплащането на лечението от страна държавния бюджет не се прави разлика между здравноосигурени и неосигурени пациенти. На хората с нарушени здравноосигурителни права няма да бъде отказвана необходимата спешна и болнична медицинска помощ, до уреждане на техния здравноосигурителен статут тяхното лечение ще бъде заплащано от МЗ, подчерта министърът на здравеопазването.

Сподели в: