Върни се горе

От 1 януари 2007 г. Министерството на здравеопазването на България пое председателството на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Инициатива за социално сближаване на Пакта за стабилност. Мандатът на страната ни е до 30 юни 2007 г.

Председателството на България на Здравната мрежа на Югоизточна Европа от първия ден на пълноправното й членство в Европейския съюз, утвърждава ролята на страната ни като фактор на стабилността в региона, повишава отговорностите и ангажиментите й за неговото развитие и е признание за постигнатото от нея в областта на общественото здраве.

Пактът за стабилност бе подписан през юни 1999 г. от страните на Балканите, донорски държави и международни организации като Европейската Общност, Световната Банка, Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие. Основната цел на пакта е да даде твърдата европейска подкрепа на Балканите за траен мир, просперитет и стабилност, като създаде условия за ефективно регионално сътрудничество чрез финансирането на локални проекти.

Подобряването на здравето и на системите на здравеопазване бе включено в политическата програма на Пакта за стабилност през 2000 г. За подпомагане на общите действия на страните от Югоизточна Европа и съвместното реализиране на регионални проекти в областта на здравеопазвавето, през април 2001 г. на среща в София бе учредена Здравна Мрежа в рамките на Инициативата за Социално Сближаване по Пакта за Стабилност за Югоизточна Европа. В момента в Здравната Мрежа участват Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Черна гора и Хърватска. Официалният документ за сътрудничество между страните в областта на здравеопазването бе подписан през септември 2001 г. в Дубровник.

Здравната Мрежа е политически орган, който ръководи осъществяването на съвместни действия в области от общ интерес и действа като управителен комитет. Дейността й се подпомага и координира от Регионалното бюро на СЗО за Европа и от Съвета на Европа.

В рамките на Здравната Мрежа страните реализират едновременно седем проекта, които определят общите здравни приоритети за региона. Проектите са насочени към подобряване на психиатричната помощ в общността, укрепване на системите за контрол по безопасност на храните и храненето, укрепване на надзора и контрола върху заразните заболявания, засилване на контрола върху тютюнопушенето в Югоизточна Европа. Те целят и изграждането на регионални мрежи и системи за събиране и обмен на социална и здравна информация, засилване на социалната кохезия чрез усъвършенстване на спешната помощ, подобряване на качеството и осигуряването на кръв и кръвни продукти в региона.

Всяка страна е координатор на един от проектите, като България е регионален координатор на проекта “Създаване на регионални мрежи и системи за събиране и обмен на социална и здравна информация”.

Проектите се финансират чрез дарения от партниращите страни на Здравната мрежа - правителствата на Гърция, Белгия, Франция, Швейцария, Италия, Норвегия и Словения, както и от СЗО, Съвета на Европа и Банката за развитие към Съвета на Европа.

На Втората среща на министрите на здравеопазване на страните от Югоизточна Европа през ноември 2005 г. в Скопие бе подписана т. нар. Декларация от Скопие като израз на политическата воля на страните да продължат сътрудничеството и съвместните усилия за подобряване системите за здравеопазване в региона, за осигуряване на постоянен достъп до висококачествено здравно обслужване за своето население. Към документа официално бе одобрен и “Статут на Здравната мрежа”, където са изложени целите и задачите на мрежата, дългосрочните проекти и приоритети за сътрудничество и финансиране. Като нова насока в мрежата е включено майчиното и неонатално здраве.

По време на своя мандат като председател страната ни ще бъде домакин на среща на Министрите от страните членки в Здравната Мрежа на Югоизточна Европа и среща на нейния изпълнителен комитет.

Сподели в: