Върни се горе

Най-големият калолечебен център на Балканския полуостров отбелязва 20 години от създаването си

Във вторник, 4 май, Специализираната болница за рехабилитация в гр. Поморие - филиал на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД (”СБР-НК” ЕАД) към Министерството на здравеопазването, отбеляза 20 години от откриването на санаториалната база и 80 години организирано калолечение по тези места. На тържеството са поканени научни работници и преподаватели от катедрите по “Физикална терапия и рехабилитация” на медицинските университети в София, Пловдив и Варна, националният консултант по физикална и рехабилитационна медицина доц. Марин Маринкиев, изтъкнатите балнеолози доц. Веселина Едрева и доц. Диана Кръстева, както и колеги от всички останали 10 филиала на “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД.

В сряда, 5 май, в Поморие ще се състои кръгла маса на тема “Калолечение и бъдеще на курорта Поморие”, в която ще участват представители на Асоциацията по физикална терапия и рехабилитация, водещи специалисти и лекари от цялата страна.

Специализираната болница за рехабилитация в Поморие е най-големият калолечебен център на Балканския полуостров с възможност за 1000 калолечебни процедури на ден. През Калолечебницата всяка година минават за различни процедури около 6500 човека, а през самата болница, която разполага със 180 легла - към 3200 пациенти. Диагностично-консултативният блок и лечебните сектори за физиотерапия, кинезитерапия, водолечение са оборудвани със съвременна апаратура и осигуряват бърза и точна диагностика и лечение.

Всички осигурени лица имат възможност да се лекуват при облекчени финансови условия във филиалите на “Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” към МЗ.Комплексът има 11 филиала - в Поморие, Нареченски бани, Павел баня, Сандански, Кюстендил, Момин проход, Велинград, Хисар, Баня - Карловско, Баните - Смолянско и Овча Могила.

По силата на договор между ”СБР-НК” ЕАД и Националния осигурителен институт престоят между 10 и 15 дни на болни, които имат направление от личния си лекар, а инвалидите - решение от ТЕЛК, е финансово облекчен. Необходимо е да представят лична амбулаторна карта и необходимите медицински документи.

Инвалидите с намалена работоспособност над 90%могат веднъж годишно да посещават всички санаториуми, филиали на "СБР - НК" ЕАД, като стойността на престоя им се заплаща от службите за социално подпомагане при представяне на фактура до трикратния размер на гарантирания минимален доход. Ветераните от войните заплащат 25% от комплексната цена.

Финансови облекчения ползват и децата, които се нуждаят от рехабилитационни грижи.След представяне на експертно решение от РЕЛКК или ЦЕЛКК, че страдат от някое от заболяванията, посочени в Наредба №19 на МЗ, те заплащат само 2% от минималната работна заплата за страната на ден при престой до 10 дни, а деца до 14-годишна възраст, които са изпратени с медицинска документация с диагноза по профила на филиала, ползват 25% намаление на комплексните цени.

В рехабилитационните болници в състава на националния комплекс се работи по утвърдени лечебни програми, основани на максималното използване на естествените физикални фактори. Разработените методики се осъществяват от висококвалифициран медицински персонал, съвременна апаратура и гарантиран благоприятен лечебен ефект при деца и възрастни.

Всеки пациент може да получи консултация от медицинските специалисти в централния офис в София и да закупи карта за препоръчаното му лечебно заведение. Пациентите от страната трябва да изпратят писмо с приложен талон с уточнена диагноза и да посочат избраното време и място.

Сподели в: