Върни се горе

Общественият съвет на Център “Фонд за лечение на деца” отпусна около 200 000 лв. за лечение и консултация на още 3 деца в чужбина. Решението бе взето на проведеното днес, 16 март, заседание на Обществения съвет на центъра.

Едно от децата се нуждае от костно-мозъчна трансплантация, едно - от лечение на травматични увреждания с развит възпалителен процес на окото, и едно - от консултация за тежка лицева травма.

На проведеното днес заседание на Обществения съвет на Център “Фонд за лечение на деца” бяха обсъдени 6 молби за отпускане на средства за лечение на деца в чужбина. Три от тях бяха одобрени, на една молба е даден отказ, тъй като пациентът не отговаря на регламентираните в нормативната уредба изискванията (над 18-годишна възраст е), за два от случаите е решено да се проведат допълнителни консултации.

През февруари Общественият съвет одобри молбите на 5 деца за лечение в чужбина. С днешното решение вече 8 деца ще получат необходимото им лечение, за което няма условия да се извършва у нас.

Децата, чиито молби са одобрени на днешното заседание, ще се лекуват във водещи центрове по съответните заболявания във Франция, Германия и Израел,съобщи директорът на Центъра д-р Николай Добрев на проведената след заседанието на Обществения съвет пресконференция.

На заседанието обсъдихме и възможностите за оптимизиране на дейността на фонда за помагане на нуждаещите се от лечение деца тук в България, обясни проф. Иван Черноземски, председател на Обществения съвет на Центъра “Фонд за лечение на деца”. Ние имаме изключително добри специалисти – трябва да се направят усилия да използваме нашата база, каза той. Всеки случай ще се решава поотделно, ще бъдат канени и чужди специалисти за обмяна на опит и прилагане на техните знания и умения от български лекари, уточни проф. Черноземски.

Нашата цел е децата да получават най-добрата възможност за лечение при равни условия за качество на лечението, като от фонда се осигурява максимално възможната сума, подчерта проф. Черноземски.

До момента в Центъра са подадени 39 молби за лечение в чужбина, при 5 от тях няма лечебно заведение в света, което да гарантира функционално значим резултат, а 7 са отпаднали по различни други причини (най-често поради навършване на възраст).

Първото изпратено дете в чужбина вече се завърна в България след успешно проведено лечение, съобщи директорът на Центъра д-р Добрев. До края на март за лечение в чужбина ще заминат още две деца, в началото на април – още едно.

Важна цел в работата на фонда е да се съберат достатъчно средства, за да може лечението на всяко дете да бъде поето изцяло. Общественият съвет се е обърнал с писма към 264 ръководители на ведомства, кметства, организации и фирми, за съдействие и популяризиране дейността на фонда сред всички техни служители.

Към 15 март дарителите по сметката на центъра са 164, а общата сума на даренията е 519 163 лв., съобщи д-р Добрев. Фондът започна дейността си с 5 млн. лв., предоставени от държавния бюджет, и 500 000 лв. дарение от Политическа партия НДСВ.

Сумите за дарения се превеждат от търговските банки в страната по сметка на Българска народна банка.

Дарителската сметка на Център “Фонд за лечение на деца” в Българска народна банка е:

Българска народна банка - Централно управление

Банков код: 6619661-1

Банкова сметка: 3000128907

БИН: 730201000-1

Сподели в: