Върни се горе

До момента 43 деца да получили възможност за скъпоструващи консултации и лечение в чужбина със средства от фонда

Общественият съвет на Център «Фонд за лечение на деца» одобри 4 деца за провеждане на скъпоструващо лечение и консултации във водещи клиники в чужбина. С тях одобрените през тази година деца вече са 10.

От началото на дейността на фонда (януари 2005 г.) 43 деца са получили възможност за лечение с финансовата подкрепа на центъра.

Четирите деца са с тежки заболявания на очите (злокачествен тумор на ретината на окото), на кръвоносната система, мозъчни увреждания. Те ще постъпят във водещи клиники в Германия и Австрия. Общата стойност на лечението им, одобрена от фонда, е в размер на 51 500 евро.

Общата сума на направените разходи през 2005 г. за лечение на деца в чужбина със средства от фонда е 1,6 млн. лв.

Дарители във фонда са 1300 физически и юридически лица. До края на миналата година по неговата сметка са постъпили 1,2 млн. лв.

Дарителската сметка на Център “Фонд за лечение на деца” е:

Българска народна банка – Централно управление

Банков код: 6619661-1

Банкова сметка: 3000128907

БИН: 730201000 -1

Сумите за дарения се превеждат от търговските банки в страната.

Сподели в: