Върни се горе

Комисия от специалисти от Министерството на здравеопазването и от Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве извърши днес, 2 август, проверка по спазване на санитарно-хигиенните изисквания на Площадката за предварително третиране и временно съхранение на твърди битови отпадъци в кв. Искър.

На площадката за балиране и съхранение на балите бяха и министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и главният държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев. Те се запознаха със състоянието й и с предприеманите мерки за недопускане на разпространяване на заразни заболявания.

При извършената проверка инспекторите от органите на здравия контрол дадоха три указания за подобряване на санитарно-хигиенното състояние на площадката.

На изхода от площадката да има направена дезинфекционна зона за дезинфекциране на автомобилите, които превозват сметта, препоръчаха инспекторите.

При нарушаване целостта на някои от балите има изтичане на инфилтрат. Във връзка с това комисията даде указание да се извършва ежедневна дезинфекция на изтеклия около балите инфилтрат с хлорен препарат.

С оглед опазване здравето на работещите на площадката, да не се допускат на работа хора без осигурено специално предпазно работно облекло, препоръчва още комисията.

Високите температури са предпоставка за ускоряване на гнилостните процеси сред отпадъците. За да не се допусне възникване на заразни заболявания сред работещите на площадката и пренасянето им сред населението, е наложително стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания, е заключението на комисията, извършила проверката.

Сподели в: