Върни се горе

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев участва в десетото издание на PCU Конференция – форум за обмяна на опит и направени изводи в здравния сектор между страните от Европейския и Централно-азиатския регион (ЕСА) на Световната банка, който се провежда от 27 до 30 септември в Анталия.

Тази година конференцията е разширена и включва Средния Изток и Северноафриканския регион (МЕNА) и се провежда под наименованието Първа съвместна ЕСА-МЕNА конференция по здравеопазване.

В работата на конференцията ще участват здравни специалисти, пряко ангажирани в здравни проекти, финансирани от Световната банка, представители на правителства, агенции на ООН в двата региона и други гости от целия свят. От българска страна във форума участва и директорът на НЗОК д-р Иван Букарев.

В основните теми на конференцията ще бъдат разгледани въпроси, свързани с управлението на здравните системи и болниците, акредитацията, лекарствената регулация, досегашния опит и продължаващите предизвикателства в здравното осигуряване, закупуването на здравни услуги за бедните. Ще бъдат обсъдени общественото здраве в 21 век, контролът на тютюнопушенето, незаразните болести, психичното здраве, катастрофите и нараняванията, семейната медицина и въпроси, свързани със СПИН/ХИВ.

По време на работните срещи заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев ще представи опита на България в областта на управлението на здравните системи и на болниците. В презентацията се прави общ преглед на развитието и функционирането на българската акредитационна система, на актуалното й действие и направените изводи досега. Темата поставя за обсъждане въпроси, свързани с интереса от страна на доставчиците и от страна на пациентите, подобряването на качеството на грижите и прозрачността на предоставянето на услугите.

Сподели в: