Върни се горе

Днес, понеделник, 4 юли, Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерския съвет започна да разглежда подадените заявления за включване на нови лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък за 2006 г.

В определения от закона срок за кандидатстване от фирмите - 31 май, в Комисията са подадени 380 заявления, включващи около 660 лекарствени продукта.

Част от тях се отнасят за генерични продукти, чието международно непатентно наименование (INN) е включено в Позитивния лекарствен списък за 2005 г., но кандидатстват с нови търговски имена и опаковки.

Сред подадените заявления има иновативни лекарствени продукти, регистрирани след 31 май 2004 г.

В комисията са внесени и заявления за административни промени на включените в Позитивния лекарствен списък медикаменти.

Подадени са отново документи и за всички лекарствени продукти, получили отказ за включване в позитивния списък през 2005 г. При тях комисията ще разгледа новите доказателства на фармацевтичните фирми за ефективността на техните продукти и ще преценява дали са достатъчно убедителни.

Комисията трябва да приключи своята работа до 30 октомври, когато трябва да внесе актуализирания позитивен лекарствен списък за 2006 г. за утвърждаване от министъра на здравеопазването. След това документът предстои да бъде одобрен от Министерския съвет.

Позитивният лекарствен списък е важен регулаторен механизъм и един от основните инструменти за реализирането на националната здравна политика. За първи път в България той бе въведен през януари 2004 г. Списъкът внася стабилност на фармацевтичния пазар, с което се гарантира неговата предвидимост и възможност за осигуряване на добра терапевтичната практика. По този начин се гарантират правата на българските пациенти и качеството на медикаментите, които те получават. Отчита се и общественият интерес да се осигурят качествени и ефективни лекарства за максимален брой хора.

Позитивният лекарствен списък се изготвя по фармакологични групи със съответните международни непатентни наименования (INN), с разрешените им за употреба дозови форми, които задоволяват здравните потребности на населението.

Позитивен лекарствен списък за 2005 г. включва 2813 лекарствени продукта, обединени в 771 международни непатентни наименования. Приетият през 2003 г. и действащ през 2004 г. списък включваше 2477 лекарствени продукта с 667 международни непатентни наименования.

Няма заболявания, за които да липсват лекарства в списъка. За всички социалнозначими и обществени заболявания, за които НЗОК заплаща, са осигурени лекарствени продукти, включени в позитивната листа.

Критериите за включването на лекарствените продукти в позитивния лекарствен списък са: качество, ефективност, безопасност и фармако-икономически анализ, който отчита съотношението разход-полза, т.е. необходимите разходи за лечение с даден медикамент за постигане на крайния здравен резултат.

Сподели в: