Върни се горе

Всички заседания на Обществения съвет на създадения с правителствено постановление Център “Фонд за лечение на деца” ще бъдат публични, заяви заместник-министърът на здравеопазването проф. Олег Хинков. Взетите от Обществения съвет решения за отпускане на средства на нуждаещите се деца ще се обявяват на интернет-страницата на Министерството на здравеопазването и в медиите. По този начин ще се постигне пълна прозрачност при събирането и разходването на средства от фонда, обясни заместник-министърът.

Общественият съвет ще изготви правилата, по които ще се отпускат средствата за лечение на деца в чужбина. Редът и критериите ще бъдат обявени и ясни за цялото общество. В момента в Министерството на здравеопазването се разработва устройственият правилник на центъра, който трябва да бъде утвърден в 7-дневен срок след обнародването на постановлението на министерския съвет. След това ще бъде конструиран и Общественият съвет.

Предвижда се да бъде създадена ясна, точна и небюрократична процедура за кандидатстване за финансиране от фонда, за да се осигури навреме нужното лечение. Семействата на болните деца ще могат да кандидатстват пред фонда за отпускане на сума, която да покрие различна част от тяхното лечение след получаване на медицинско заключение под формата на епикриза. Всеки случай ще се разглежда конкретно и общественият съвет ще определя каква сума ще бъде отпусната. Предвижда се да се запази принципът на споделеното финансиране и фондът да покрива от 50 до 90% от необходимите разходи. В конкретни случаи след преценка на състоянието на семейството може да се отпусне цялата необходима сума.

На лечение в чужбина ще се изпращат деца, за които няма условия за провеждане на необходимите диагностични и терапевтични процедури в България, подчерта проф. Хинков. Общественият съвет на фонда няма да преценява медицинската целесъобразност, тъй като за финансиране от фонда ще кандидатстват деца с абсолютно ясни медицински индикации, определени от съответните лечебни заведения.

До момента средногодишно към Комисията за лечение в чужбина към МЗ са се обръщали 50-60 деца, за чието лечение са необходими около 5-6 млн. млн. годишно. Става въпрос за около 2-5 деца в различни групи тежки и редки заболявания. Страната ни няма нито материалните, нито кадровите ресурси да развива тези скъпоструващи направления в медицината.

Центърът “Фонд за лечение на деца” стартира с 5 млн. лв. бюджетна субсидия. Отпуснатите средства ще бъдат първоначална инвестиция, която ще задвижи един общонационален механизъм за институционализиране на благотворителността, каза проф. Хинков.

Сподели в: