Върни се горе

В Националния съвет на Българския Червен Кръст беше представено изданието на английски език на книгата “Cancer – the World – Bulgaria” / „Ракът – светът - България” /, чийто главен редактор е проф. Иван Черноземски.

„Приветствам инициативата за предоставянето на книгата-алманах за най-често разпространените онкологични заболявания, за тяхната своевременна диагностика и лечение и прилагането на съвременни подходи в тази насока. Подобно издание е особено важно, имайки предвид разпространението им и социалната им значимост и е в синхрон с нашите усилия за модернизиране на българското здравеопазване.” – се изтъква в поздравителния адрес на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев.
  
„Искам да подчертая, че Министерството на здравеопазването обръща сериозно внимание на превенцията на онкологичните заболявания, подобряването на достъпа на пациентите до съвременно лечение и повишаване качеството на техния живот. Решаването на тези проблеми е един от основните приоритети и предизвикателства пред нашия екип.” – посочва д-р Желев.
  
  
На събитието присъстваше и заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков.
  
В книгата на 94 страници са представени най-съвременните и актуални данни за епидемиологията на онкологичните заболявания, финансирането на противораковата борба и онова, което обединява съвременното човечество, държавните и обществени институции за организирана и последователна борба срещу това страдание.

Сподели в: