Върни се горе

Четири са основните критерии за определяне на болниците в рискови и отдалечени райони, които ще бъдат допълнително субсидирани от МЗ, извън заплащането за дейност по общата за всички лечебни заведения методика. Това обяви министърът на здравеопазването Славчо Богоев на проведената днес, 14 май, среща с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Срещата бе по покана на министър Богоев и е продължение на започналия през ноември 2003 г. диалог между ръководствата на МЗ и на НСОРБ по развитието, финансирането и преструктурирането на общинските болници.

Допълнителното финансиране на общински лечебни заведения е израз на политиката на държавата за подпомагане на рисковите общини и населението в тях и е в съответствие с ПМС №30 за изпълнение на държавния бюджет за 2004 г.

Критериите са разработени от съвместна експертна работна група, включваща представители на МЗ и на НСОРБ и са утвърдени от министъра на здравеопазването Славчо Богоев. Те са:

- разстояние над 50 км от областната болница,

- дял на населените места в общината без осигурен ежедневен транспорт,

- относителен дял на възрастното население над 65 години,

- процент на безработните в общината.

В най-висока степен тези критерии се покриват от 40 общини. Според постигнатото на проведената днес среща споразумение между двете страни допълнителното финансиране ще обхване 45 общински болници.Окончателният им списък ще бъде утвърден в понеделник. Представителите на НСОРБ отбелязаха като много добро и приеха предложението на ръководството на МЗ този списък да се преразглежда на всеки три месеца и при необходимост да се правят корекции в него. Чрез допълнителната субсидия за определените болници в рискови райони за първото тримесечие на 2004 г. ще бъдат разпределени близо 1,5 млн. лв.

Не се потвърдиха опасенията за сривове и трудности в работата но общинските болници при новия начин на финансиране, при който се заплаща за дейност, на базата на преминал болен, коментира министър Богоев, като запозна ръководството на НСОРБ с отчетените резултати от общинските болници за първото тримесечие на 2004 г. при действието на новата методика за финансиране. Данните показват, че не се наблюдава отлив на пациенти и намаляване на приходите в общинските болници, включително и тези в рисковите райони.

За първото тримесечие на 2004 г. общинските болници са получили от МЗ и НЗОК приходи от 40 млн. лв. – с 2 млн. лв. повече от същия период на 2003 г. С 2000 души повече са преминалите през общинските болници пациенти в сравнение с първото тримесечие на 2003 година. Само 40-те болници, който най-пълно покриват критериите за рискови райони, са увеличили приходите си с близо 2 млн. лв., а пациентите - със 700 души.

С изпълнението на бюджета по методиката за финансиране на болниците и предвиденото допълнително финансиране няма индикации за срив в болничната система, категорично заявиха представителите на НСОРБ.

Преструктурирането на болниците е вътрешният резерв за подобряване на работата и финансирането им, подчерта на срещата министър Богоев. МЗ има потенциала методически да подпомогне болниците за разработване и приемане на планове за преструктуриране.При желание от всяка една общинска болница МЗ е готово да застане зад проект за промени в организацията на работа в нея и да поеме отговорността за неговото реализиране съвместно с органите на местното самоуправление, предложи министър Богоев на ръководството на НСОРБ.

На срещата бяха обсъдени и други въпроси за взаимодействието между МЗ и НСОРБ. Бе решено съвместна експертна група да започне работа по разработването на критериите и стандартите за издръжка на лечебни заведения с бюджет 2005. През следващата седмица тя ще уточни обхвата на дейностите и конкретните стойности на стандартите. На предстоящото й заседание ще се обсъдят и възникнали проблеми по работата на диспансерите в някои градове, където с решения на общинските съвети те са слети с общинските болници. Това положение в момента създава проблеми за нормалното финансиране и работа и на диспансерите, и на болниците, тъй като диспансерите са на издръжка на общинските бюджети.

Сподели в: