Върни се горе

На проведеното на 14 септември заседание на Обществения съвет на Център “Фонд за лечение на деца” бяха обсъдени и одобрени пет молби за отпускане на средства за лечение на деца в чужбина. Две от децата са с очни заболявания, едно – със заболяване на опорно-двигателния апарат, едно – с неопластичен процес и едно - с онкохематологично заболяване.

С приетото решение вече 27 деца са получили реална възможност да се лекуват във водещи медицински центрове извън страната. Общата осигурена сума за тяхното лечение е на стойност около 2 млн. лв.

Децата, чиито молби са одобрени на заседанието на 14 септември, ще се лекуват във Франция, Израел и Германия. Датата на заминаване ще се определи от болниците, в които ще ги приемат.

До момента в Центъра са подадени 71 молби за лечение в чужбина, 13 са отпаднали по различни причини (най-често поради навършена 18-годишна възраст или поради липса на ефективност на лечението в световен мащаб). 13 от молбите са за бъбречна трансплантация поради липса на донор у нас. До края на 2005 г. ще бъдат разгледани всички молби по реда на постъпването им.

Важна цел в работата на фонда е да се съберат достатъчно средства, за да може лечението на всяко дете да бъде поето изцяло.

Към 15 септември дарителите по сметката на центъра са над 1000, а общата сума на даренията - над 1 млн. лв.Фондът започна дейността си с 5 млн. лв., предоставени от държавния бюджет. Партия НДСВ дари 500 000 лв., а през август ЦИК преведе 365 000 лв. от партии и коалиции.

Сумите за дарения се превеждат от търговските банки в страната по сметка на Българска народна банка.

Дарителската сметка на Център “Фонд за лечение на деца” в БНБ е:

Българска народна банка - Централно управление

Банков код: 6619661-1

Банкова сметка: 3000128907

БИН: 730201000-1

Сподели в: