Върни се горе

На заседанието си, проведено в сряда, 29 юни, Общественият съвет на Център “Фонд за лечение на деца” разгледа и одобри молбите на още 6 деца за отпускане на средства за консултация и лечение в чужбина.

Три от децата се нуждаят от костно-мозъчна трансплантация, две - от операция на горните дихателни пътища и едно – от консултация.

Децата ще се лекуват в Израел, Австрия и Франция. Първите две от тях заминават още в началото на юли, а за останалите предстои съответните болници да определят дати за постъпване.

С това решение броят на децата, които с финансовата подкрепа на фонда получиха реална възможност да се лекуват във водещи медицински центрове в чужбина, стават 19. Общата осигурена сума за лечението им е 1,7 млн. лв.

До момента в Центъра са подадени 63 молби за лечение в чужбина. При 5 от тях няма лечебно заведение в света, което да гарантира функционално значим резултат, 8 са отпаднали по различни други причини (най-често поради навършване на възраст).

Важна цел в работата на фонда е да се съберат достатъчно средства, за да може лечението на всяко дете да бъде поето изцяло.

Към 30 юни дарителите по сметката на Център “Фонд за лечение на деца” са 760 юридически и физически лица, а общата сума на даренията е 607 092 лв.Фондът започна дейността си с 5 млн. лв., предоставени от държавния бюджет.

Сумите за дарения се превеждат от търговските банки в страната по сметка на Българска народна банка.

Дарителската сметка на Център “Фонд за лечение на деца” е:

Българска народна банка - Централно управление

Банков код: 6619661-1

Банкова сметка: 3000128907

БИН: 730201000-1

 

Сподели в: