Върни се горе

В сряда, 6 април, от 11.00 часа в заседателната зала на Министерството на здравеопазването по покана на Обществения съвет и ръководството на Център “Фонд за лечение на деца” ще се състои среща с представители на работодателските организации и фирми у нас.

В срещата ще участват представители на признатите за национално представени организации на работодателите – Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Съюз на работодателите, Съюз за стопанска инициатива, Асоциация на индустриалния капитал в България, Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”, на фирми като “Нестле България” АД, “Булгаргаз” ЕАД, “Овергаз”АД, “Актавис”АД и др.

Срещата е първата от поредицата прояви, чрез които Общественият съвет и ръководството на Център “Фонд за лечение на деца” ще запознаят представителите на бизнеса, на обществени организации с дейността на фонда, за постигане на пълна прозрачност на постъпленията от дарения в него и на разходите за лечение на децата.

След приключване на срещата в 11.45 часа ще се състои пресконференция.

На срещата ще бъдат обсъдени възможностите на бизнеса у нас да подкрепи фонда в привличането на повече дарителски средства за подпомагането на живота и здравето на българските деца.

Център “Фонд за лечение на деца” бе създаден с Постановление № 280 на Министерския съвет от 18 октомври 2004 г. Той администрира набирането на финансови средства за подпомагане на деца до 18 години, нуждаещи се от диагностични и лечебни процедури, за които няма условия за извършване в България.

Важна цел в работата на фонда е да се съберат достатъчно средства, за да може лечението в чужбина на всяко нуждаещо се дете да бъде поето изцяло. След първоначалната държавна субсидия от 5 млн. лв. се разчита дейността на фонда да продължи на базата на постъпили дарения. С тази цел Народното събрание прие изменения и допълнения към Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се въведоха данъчни преференции за даренията по сметката на фонда.

Сподели в: