Върни се горе

   Министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев откри днес филиала за спешна медицинска помощ в гр. Гоце Делчев. Строителството е финансирано от Световната Банка по линия на правителствения проект “Преструктуриране на сектор здравеопазване”.

   Около двеста хиляди лева са инвестирани във филиала за спешна медицинска помощ – Гоце Делчев за извършване на ремонтни дейности, оборудване, санитарни автомобили и обучение на персонала. Филиалът за спешна медицинска помощ в гр. Гоце Делчев обслужва населението на общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча и в него работят 2 екипа на една работна смяна, един от които е реанимационен. Чрез инвестициите в системата за спешна медицинска помощ се цели подобряване на качеството на обслужване и условията на труд и достигане на европейските стандарти в тази област.

   Преструктурирането и подобряването на системата за спешна медицинска помощ в страната е един от приоритетите, залегнали в актуализираната програма на Правителството “България 2001”. Световната Банка подпомага този процес чрез първия си проект на стойност 26 милиона щатски долара за “Преструктуриране на сектор здравеопазване”. Общо 10.7 милиона щатски долара са инвестирани в системата за Спешна медицинска помощ в страната, като са реконструирани и оборудвани общо 143 обекта.

   “Инвестициите в спешната медицинска помощ са инвестиции в сигурността и спокойствието на всеки един български гражданин. Чрез тях се стремим да направим всичко възможно, за да подобрим условията на труд на работещите в системата и да подпомогнем повишаването на тяхната квалификация, а от там и оказването на навременна и качествена помощ на всички нуждаещи се.”, каза д-р Илко Семерджиев.

   Още един нов санитерен автомобил с повишена проходимост се предоставя на филиала за спешна медицинска помощ в гр. Гоце Делчев. Така жителите на района, който се обслужва от този филиал могат да бъдат сигурни, че при необходимост ще им бъде оказана качествена и навременна спешна медицинска помощ.

Сподели в: