Върни се горе

Във връзка с решение №8168/2003 г. на петчленния състав на Върховния административен съд (ВАС) за отмяна на мълчаливия отказ на министъра на здравеопазването да приподпише договора за допълнение и изменение (анекса) на Националния рамков договор за 2002 г., Министерството на здравеопазването съобщава:

Договорът, който е бил предмет на делото и по който петчленният състав на ВАС се е произнесъл, няма правно действие към момента, тъй като той урежда отношения, свързани със здравното осигуряване за 2002 г., и действието му е прекратено с влизането в сила на НРД 2003. Съгласно Закона за здравното осигуряване НРД се сключва за определен срок, който в случая с НРД 2002 (и анекса към него) е изтекъл.

От 1 април 2003 г. в сила е подписаният от упълномощените представители на НЗОК, БЛС и ССБ, приподписан от министъра на здравеопазването и обнародван в “Държавен вестник” Национален рамков договор за 2003 година, който се прилага и към настоящия момент.

Решението на ВАС посочва, че правомощията на министъра на здравеопазването по отношение на НРД не са свързани с неговото изготвяне и подписване, а само със задължението той да приподпише сключения договор. Т.е. според това решение министърът на здравеопазването няма право на преценка за целесъобразността на договорените в НРД параметри.

Сподели в: