Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откри новия филиал за спешна медицинска помощ в гр. Драгоман. На тържеството присъстваха народните представители Ива Станкова и Кирил Добрев, членове на ръководството на министерството, представители на областната управа, кметът на града.

„Основна грижа на Министерството на здравеопазването е грижата за здравето на българските граждани и откриването на новия филиал е стъпка за подобряване на достъпа до здравни услуги”, подчерта в приветствието си министър Желев. Той изтъкна, че при липсата на  лечебни заведения за извънболнична помощ на територията на общината, новият филиал ще осигури своевременна медицинска помощ на 6-хилядното население, значителна част от които са на възраст над 65 години.

Със съдействието на министър Евгений Желев за осигуряване дейността на филиала за спешна помощ е предоставен нов реанимобил с модерно оборудване. Общата численост на персонала е 19 души, в т.ч. постоянно действащи един лекарски и един стационарен екип. Основният ремонт на помещенията, предоставени от общината, е извършен с отпуснати целеви средства от здравното министерство. 

Филиалът за спешна медицинска помощ е в структурата на ЦСМП-Софийска област.

Сподели в: