Върни се горе

В сряда, 19 юли, от 10.00 часа в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се състои пресконференция.

Темата на пресконференцията e:

Проектът на нов Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина – нов подход в лекарствената регулация у нас

В пресконференцията ще участват:

Д-р Емил Райнов, заместник-министър на здравеопазването

Д-р Емил Христов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата и член на работната група, разработила проекта на нов закон.

Сподели в: