Върни се горе

В понеделник, 8 октомври, министър-председателят Сергей Станишев и министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще открият в Многопрофилната болница за активно лечение „Царица Йоанна” в София три нови лечебни бази. Това са Отделението по еднодневна хирургия към Клиниката по хирургия и две УНГ-отделения – Отделение по онкология на глава и шия и Отделение по детска оториноларингология.

Тържествената церемония ще започне в 15.30 ч.

От 14.00 ч. ще се проведе пресконференция в учебната зала на Клиниката по хирургия(ет.4). 

В нея ще участват:

Проф. Радослав Гайдарски, министър на здравеопазването
Доц. Бойко Коруков, изпълнителен директор на МБАЛ „Царица Йоанна”
Проф. Дамян Дамянов, завеждащ Клиниката по хирургия в МБАЛ „Царица Йоанна”
Членове на Съвета на директорите

Отделението по еднодневна хирургия в МБАЛ „Царица Йоанна” е изградено в рамките на проекта „Реформа в здравния сектор”, финансиран по Заемното споразумение на България със Световната банка. За строително-ремонтните работи и за доставеното медицинско оборудване са инвестирани над 2 млн. лв.

С финансовата помощ по този проект в страната бяха изградени общо три бази за еднодневна хирургия. Първата клиника бе открита през юли тази година в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина” във Варна. В началото на октомври приключиха ремонтните дейности и в отделението по еднодневна хирургия в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги” в Пловдив.

Двете нови отделения към Клиниката по УНГ болести са водещи в страната по спецификата на диагностично-лечебния процес. Основен ремонт в тях не е извършван от 1975 г. Разходите за реновирането им сега са за над 300 000 лв.

Модернизацията на лечебните заведения у нас ще допринесе за повишаване на качеството на медицинско обслужване на гражданите, което е основна цел в политиката на Министерството на здравеопазването. 

Сподели в: