Върни се горе

В сряда, 28 юни, от 11.00 ч. в заседателната зала на Министерски съвет (етаж 3) ще се проведе работно заседание на Националния координационен комитет (НКК) на Програма ”Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Програмата се реализира от Министерство на здравеопазването с безвъзмездната финансова помощ на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

В работата на второто заседание на НКК ще вземат участие г-жа Емел Етем – заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии и председател на Националния комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести към МС, проф. Радослав Гайдарски – министър на здравеопазването и зам.-председател на Националния комитет, заместник-министри на девет министерства, включени в Националния комитет, представители на академичната общност, неправителствени организации и на хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

В срещата ще участва и Негово превъзходителство посланикът на ООН г-н Нийл Буне.

На заседанието ще бъде разгледан годишният отчет за изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за периода 1 януари – 31 декември 2005 г., както и текущия отчет за напредъка при реализирането на дейностите по Програмата за първите три месеца на 2006 г. Ще бъдат обсъдени предложения за избор на нови общини и организации, които да бъдат подполучатели по отделните осем компонента на Програмата.

Сподели в: