Върни се горе

В четвъртък, 15 ноември, от 11.00 ч. в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се проведе пресконференция на тема „Мерки за ограничаване разпространението на заразни болести и опазване на страната от внос на карантинни болести”.

В пресконференцията ще участват:
Чл.-кор. проф. Богдан Петрунов, директор на Националния център по заразни и паразитни болести
Проф. Емил Александров, ръководител на лаборатория по Рикетсии във ВМА
Акад. Ячко Иванов, директор на Академично издателство, БАН
Д-р Ангел Кунчев, началник отдел „Надзор на заразните болести” в Министерството на здравеопазването

На пресконференцията ще бъде представена Националната програма за укрепване капацитета на България за граничен здравен контрол и опазване на външните граници на ЕС от внос на заразни болести. Акцент ще бъде изпълнението на задълженията на страната ни по новите Международни здравни правила и в съответствие с новоприетата Европейска здравна стратегия. Ще бъде дискутирана заложената в нея готовност и реакции при епидемии, както и подготвяните промени в тази насока в Националния пандемичен пран. Ще бъде дадена информация за съвместната работа на българските експерти с Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията.

Тема на пресконференцията ще е и новата Национална програма за профилактика и контрол на кърлежово-преносимите инфекции 2008-2009 г.

Ще бъде представена монографията „Съвременно състояние на рикетсиозите в света и България” - двуезично издание на водещи специалисти от 14 страни.

Журналистите ще получат актуална информация за епидемичната ситуация в страната.

Сподели в: