Върни се горе

Хигиенно-епидемиологичната инспекция в Монтана се премести в нова база - преустроена и обновена административна сграда в центъра на града. В ремонта на новата модернизирана сграда Министерството на здравеопазването инвестира 270 000 лв.

Продължава реконструкцията на пустееща до скоро сграда във Враца, в която в началото на следващата година ще се настани ХЕИ – Враца. В момента инспекцията ползва крайно амортизиран и непригоден сграден фонд. Извършващото се преустройство е на стойност 900 00 лв., осигурени от МЗ.

В скоро време започва ремонтът по разширението на ХЕИ – Разград, за който са предвидени 310 000 лв. Готов е проектът за надстройка на ХЕИ – Сливен на стойност 580 000 лв., който ще се реализира през следващата година. За 2005 г. е планирана и реконструкцията на бившата военна болница в Русе за нуждите на местната ХЕИ.

Сподели в: